Regeringens reseavdrag totalsågas: “Dåligt på alla sätt”

Regeringens förslag om att gå tillbaka till det gamla systemet där enbart bilister får avdrag för sin arbetsresa får nu mothugg. Och responsen är skoningslös. “Vill bestämt avråda från att genomföra förslaget”, skriver Naturskyddsföreningen.

Lorentz Tovatt

create 2022-12-05 update 2023-10-31

Under sommaren röstade en nästan enig riksdag igenom ett nytt system för reseavdrag. Förslaget syftade till att göra det rättvisare, så att även kollektivtrafikanter och cyklister hade rätt till avdrag och så att inte avdraget främst gick till storstäderna. Dessutom var ambitionen att minska mängden skattefusk, som tidigare legat på flera miljarder kronor årligen. 

 

Men den nya regeringen har gjort en U-sväng. Nu ska vi istället tillbaka till det gamla systemet. Responsen har inte låtit vänta på sig, och den är hård och ärlig. Naturskyddsföreningen menar att regeringens politik innebär: 

 

  • Ett ensidigt gynnande av bilåkande 
  • En ökad miljöpåverkan 
  • Att landsbygdskommuner drabbas av lägre skatteintäkter 
  • Förstärkta ekonomiska orättvisor 

 

Naturskyddsföreningen är inte ensamma i sin kritik. Myndigheter, kommuner och andra miljöorganisationer sågar regeringens förslag.

 

  • Vi anser att en återgång till det nuvarande systemet för reseavdrag är dåligt för miljön och klimatet, statsfinanserna, kommunala finanser samt för enskilda privatpersoners ekonomi, skriver Gröna Mobilister som ett svar till regeringen.

 

Undrar om det var dessa effekter som miljöministern efterlyste när hon deklarerade hur effektiv den nya regeringens klimatpolitik är.

Dela