Rejält misslyckande för flygets omställning – mångmiljonböter väntar

Foto: emanuviews, unsplash

Flygbranschens löfte om fossilfrihet blir mer och mer verklighetsfrånvänt. Flera flygbränsleleverantörer misslyckades med omställningen 2023 och får betala mångmiljonböter. Det visar nya siffror. 

Sven Elander

create 2024-06-13 update 2024-06-13

Flygbranschen har under många år utlovat att den gröna omställningen är nära. Infrastrukturminister. Andreas Carlson (KD) har rentav sagt att flyget snart kommer bli ”ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på”. 

Eftersom elflyget lär dröja flera decennier är det i första hand inblandning av biobränsle i det fossila flygfotogenet som ska göra flyget ”hållbart”. Man kan ha väldigt många invändningar mot denna strategi ur hållbarhetssynpunkt. Men låt oss ändå titta närmare på hur det går med denna omställning. 

Nya siffror visar nämligen att det går dåligt. Mycket dåligt rentav. För att uttrycka det milt. 

Som en del av omställningen ska alla bolag som säljer flygbränsle i Sverige blanda in en viss mängd förnybara drivmedel. Systemet kallas reduktionsplikt för flyget, och följer samma princip som den för fordonsbränsle. På sikt ska inblandningen växa, men för 2023 var kravet blygsamma 2,6 procent.

Nya siffror från Energimyndigheten visar att fyra av sju bränsleleverantörer inte ens klarade av att blanda in detta under 2023. För detta kommer de få betala en avgift som står i relation till hur stor utsläppsökning deras agerande har orsakat. 

Anmärkningsvärt är att en av aktörerna, World Fuel Services Europe Ltd, kommer få böta över 50 miljoner kronor för sitt misslyckande. Misslyckandet att blanda in biodrivmedel motsvarar nämligen ett underskott av koldioxidekvivalenter på hela 8 925 822 kilo. 

Den svenska flygbranschen ska vara totalt fossilfria till 2030, om 5,5 år. Men hittills lyckas bränsleleverantörerna inte ens blanda in några få procent biobränsle. 

Hur i hela världen ska detta gå ihop?

 

Foto: Foto: emanuviews, unsplash

Dela