Rockströms slägga mot Kristersson: ”bryter sönder”

Foto: Stefanie Loos

”Katastrof”. ”Strider mot vetenskapliga fakta”. ”Bryter sönder en väl underbyggd överenskommelse”. Regeringens planerade nedmontering av klimatmålen stöter nu på patrull: från den främste auktoriteten på området.

Sven Elander

create 2023-10-16 update 2023-10-16

Sveriges tyngste auktoritet på klimatområdet sågar nu Ulf Kristerssons klimatpolitik vid fotknölarna. Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, skriver i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet att ”regeringen Kristersson bryter sönder det som var en väl underbyggd överenskommelse över blockgränserna kring den svenska klimatpolitiken”.

Artikeln är också underskriven av Tomas Kåberger, Professor i industriell energipolicy, Chalmers tekniska högskola, Eva Svedling, fd statssekreterare vid miljödepartementet och Anders Wikman, hedersordförande Club of Rome.

Artikelförfattarna konstaterar att utsläppen, enligt regeringens egna uträkningar, väntas öka med mellan 5,9 och 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030. Detta gör det omöjligt att uppnå klimatmålen till 2030.

Det är ingen slump att artikeln publiceras just i dag. Imorgon tisdag överlämnar regeringens utredare Johan Hassler sitt förslag om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas. Många befarar nu att Hassler, som är ökänd för att under lång tid ha motarbetat Sveriges egna klimatmål, kommer föreslå att 2030-målet kommer tas bort.

Artikelförfattarna varnar för konsekvenserna av att trixa med målen, och enbart behålla målet för 2045:

”Utsläppen av koldioxid ackumuleras i atmosfären. Det räcker sålunda inte att klara ett långsiktigt utsläppsmål för att föra en ansvarsfull politik. Vägen till målet är lika viktig eftersom varje ton koldioxid som släpps ut finns kvar i atmosfären under århundranden. IPCC:s nye ordförande Jim Skeas kritik mot Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak för dennes val att medvetet öka utsläppen på kort sikt träffar också regeringen Kristersson”.

Att helt förlita sig på EU-målen är inte heller tillräckligt, menar artikelförfattarna:

”EU:s mål räcker inte. EU:s nya mål är visserligen en skärpning jämfört med tidigare EU-politik, vilket är bra. Men de räcker dessvärre inte alls för att klara Parismålet. Granskar vi utsläppskurvan så innebär EU:s mål bara en minskning av utsläppen med 25—26 procent mellan 2020 och 2030 medan Sveriges för samma tidsperiod – enligt gällande riksdagsbeslut – innebär en minskning på 45 procent, det vill säga nästan en halvering på dessa tio år! Det är den ambitionen som regeringen nu raderar ut”.

Det återstår att se om regeringen lyssnar.

Dela