Så gick det för elbilen 2022

De laddbara bilarna fortsatte vinna marknadsandelar under 2022. Det visar nya siffror från branschorganisationen Mobility Sweden.

Sven Elander

create 2023-01-04 update 2023-01-04

Elbilen gick starkt 2022. Det visar årsstatistiken över nyregistrerade bilar 2022 från Mobility Sweden. Andelen laddbara personbilar som såldes ökade från 45 procent 2021 till 56 procent 2022. Och den rena elbilen vinner mark: 65 procent fler av dessa såldes 2022 jämfört med 2021, medan laddhybriderna tvärtom minskade med 15 procent. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade till följd av detta med 22,5 procent, från 89,2 g/km 2021 till 69,1 g/km 2022.

Ökningen av laddbara bilar väntas fortsätta under nästa år, men de långa leveranstiderna gör att det vanligtvis tar omkring nio till 18 månader från köpbeslutet till att bilen levereras och kan registreras. Många av de bilar som kommer nyregistreras 2023 är alltså redan beställda. Under slutet av 2023 spår Mobility Sweden att den höga tillväxttakten av laddbara bilar bromsar in. Så här skriver organisationen i ett pressmeddelande:

Ett trendbrott sedan slutet av 2021 är att privatleasingen har varit pådrivande i elbilsregistreringarna. I kunddialogen har vi den senaste tiden sett en kraftig inbromsning i efterfrågan på privatleasing. Höjda räntor tillsammans med avskaffad klimatbonus ger en kraftigt höjd månadskostnad som framförallt slår hårt mot privatleasingen.

Bensin- och dieselbilarna fortsätter minska i försäljningsstatistiken och uppgick under 2022 till 22 respektive 12 procent av de nya bilarna. Fossilbilarna är dock fortfarande i klar majoritet av alla bilar som rullar på vägarna i Sverige. De laddbara bilarna utgjorde i november 2022 ca 8 procent av personbilsflottan.

Dela