SD röstar nej till klimatkrav på Kina

Johan Nissinen (SD), EU-parlamentariker . Foto: Frederic Marvaux, Europaparlamentet

Trots stora ord om att minska Kinas utsläpp röstade Sverigedemokraterna nej till EU:s vassaste verktyg för att tvinga andra länder att ställa om. 

Joakim Söder

create 2023-04-19 update 2023-04-19

Igår röstade EU-parlamentet igenom en stor del av de klimatlagar som ska se till att unionen minskar sina utsläpp med 55 procent till 2030. Ett av förslagen rör införandet av klimattullar mot länder utanför EU. 

Tanken med systemet är att straffa de länder som inte omfattas av EU:s utsläppshandel, och därigenom inte betalar för sina utsläpp. Länder som Kina, Indien och USA tvingas betala mellanskillnaden för lägre klimatambitioner när de exporterar produkter till EU. Systemet gäller import av järn, stål, cement, aluminium, gödselmedel, el och väte.

Ett effektivt system för att ge konkurrensfördelar till europeiska företag, samtidigt som det tvingar andra länder utanför EU att börja betala för utsläpp. Klimattullarna är det bästa sättet att få länder som Kina att ställa om för att vara konkurrenskraftiga på en europeisk marknad. 

Briljant, anser en majoritet av de svenska partierna. Sju av åtta partier röstade för. 

Sverigedemokraterna, däremot, röstade nej. I alla debatter är SD:s viktigaste klimatlöfte att minska utsläppen i Kina. Trots detta röstade de alltså igår nej till EU:s vassaste verktyg för att åstadkomma just det. 

Sverigedemokraterna röstade dessutom som enda parti nej till EU:s förbättrade handel med utsläppsrätter, som bland annat ska fasa ut de utsläpp som delats ut gratis och börja omfatta flyg, sjöfart, transporter och bostäder.

Dessutom röstade de nej till den sociala klimatfonden. Pengar som ska gå till de som påverkas allra mest av dyrare drivmedel och högre uppvärmningskostnader.

Dela