SD:s jättenedskärning på nationalparkerna

Photo: Johan Wessman

En ny kartläggning visar att landets nationalparker och naturreservat drabbas hårt av minskade anslag. Länsstyrelsernas anslag har minskat med 66 procent sedan 2022.

 

Sven Elander

create 2024-02-27 update 2024-02-27

En ny kartläggning visar att Sveriges nationalparker och naturreservat drabbats hårt av Sverigedemokraternas och regeringens nedskärningar. I genomsnitt har länsstyrelserna fått 66 procent mindre anslag sedan 2022 för att sköta landets cirka 5 500 naturreservat och nationalparker. Kartläggningen har genomförts av Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet.

Organisationerna har gått igenom läget län för län, och det är nattsvart. Mellan 13 och 65 miljoner kronor per år har försvunnit i skötselanslag. Samtidigt har antalet skyddade områden ökat och inflationen ätit upp mycket av anslagen. Konsekvensen blir enligt de båda organisationerna bland annat att vindskydd, fågeltorn och dass som länsstyrelserna ansvarar för kan behöva stängas när nedskärningarna nu ser ut att permanentas.

– Naturen är landets största arena för fysisk rörelse och sju av tio svenskar upplever återhämtning i naturen. I en tid när stillasittandet, den psykiska ohälsan och sjukvårdskostnader skenar, behöver naturen vara attraktiv och tillgänglig. Varje krona som samhället satsar på fysisk aktivitet, ger nästan fyra kronor tillbaka genom stärkt folkhälsa, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet i ett uttalande.

När SD:s och regeringens gemensamma budget lades fram i höstas presenterades en ”satsning” på värdefull natur, men det visade sig snabbt att denna ”satsning” inte ens kompenserade för fjolårets nedskärning.

Det som komplicerar saken är att två budgetposter i miljöbudgeten (utgiftsområde 20) har snarlika namn. Anslagspost 1:3 ”Åtgärder för värdefull natur” och anslagspost 1:14 ”Skydd av värdefull natur”. Den senare höjdes i budgeten för 2024 och landade på en nästan lika högt som innan nedskärningen. Men den förra, skötsel av värdefull natur, tycks förbli på ungefär samma nivå.

Om båda posterna räknas samman så ligger de fortfarande ungefär en miljard lägre än vad de gjorde innan den nuvarande regeringen tillträdde med stöd av SD.

 

Foto: Johan Wessman, News Öresund, Wikimedia Commons.

Dela