Ska det äntligen bli lättare att laga trasiga prylar?

GÄSTINLÄGG. EU-kommissionen tar ytterligare kliv för att uppnå målen kring cirkulär ekonomi och minskade utsläpp, denna gång genom att rikta in sig på reparering av tekniska produkter. Men vad betyder detta och kommer Sverige som ordförandeland att prioritera frågan? Gästskribenten Björn Hummerdal reder ut. 

Redaktionen

create 2023-03-24 update 2023-03-24

Idag uppgår avfall från tekniska inom EU produkter till 35 miljoner ton årligen. Genom att utöka konsumenters rättigheterna ska fler välja att reparera sina saker samtidigt som nya företag kan etablera sig på marknaden. Bättre för miljön, och bättre för vår plånbok, enligt EU-kommissionens egna kommunikation.  

Vad innehåller förslaget? 

Initiativet innehåller både förändringar i redan existerande lagstiftning om försäljning av varor men också införande av en ny rättighet för konsumenter. Denna nya rättighet ska göra det enklare och billigare att kunna laga sina tekniska produkter, både under och efter att garantitiden har gått ut. Rätten möjliggör också för oss konsumenter att kräva av producenter att laga våra produkter.  

En del i att förenkla för konsumenter är att inrätta en plattform som kopplar ihop konsumenter, producenter och säljare av renoverade varor i närområdet. Vi som konsumenter ska enkelt kunna hitta någon som kan laga min tv. 

Det inrättas även en europeisk informationsblankett vilket förenklar för oss att jämföra villkor och priser mellan erbjudanden. Till det skapas också en europeisk “lagningsstandard” som möjliggör för konsumenter att hitta företag som vill ansluta sig till en “högre standard av lagning”. Denna standard ska baseras på längd och tillgänglighet av produkten. 

Nu återstår förhandling!

Nu är det upp till Europeiska rådet och EU-parlamentet att ta hand om förslaget. EU-parlamentet har en tradition av att lyfta konsumenters rättigheter och har ett stort engagemang för EU:s samlade miljöpolitik. Det är inte osannolikt att de kommer vilja gå längre i dessa regler. Bland annat kan man tänka sig att möjligheten för medlemsstater att minska garantiperioden för secondhand-varor är en sådan sak. 

Sverige kommer, som ordförande i Europeiska rådet, behöva inleda förhandlingarna mellan medlemsländerna. Rätten att laga existerar redan i en rad andra EU-länder såsom Österrike, Danmark och Estland, medan andra länder har utökade garanti för produkter. Detta kan bädda för en snabb hantering. Det är nu upp till Sverige om man väljer att prioritera frågan. Givet den hantering Sverige hittills haft kring miljöfrågorna kanske man inte ska få upp förhoppningarna allt för mycket.  

Mer avfall på Sveriges bakgård

Att förenkla för konsumenter att reparera sina varor genom regler eller att göra det billigare genom momssänkning är något som får tydlig effekt på konsumentens beteende och minskar påverkan på miljön. Medan EU-kommissionen vill minska avfallet genom att öka reparationer har Sverige tyvärr valt att gå i motsatt riktning. Efter att riksdagen röstat igenom en momssänkning på reparering av till exempel cyklar och skor under våren 2022 höjde den nytillträdda Regeringen den samma höst. Något som deras egen utredning säger kommer öka kostnaden och påverkan på miljön. Färre kommer laga sina varor och det ökar trycket på miljön. Återstår att se om regeringen ser nyttan med EU-kommissionen förslag.  

 

Björn Hummerdal har jobbat i Europaparlamentet och Regeringskansliet 

Dela