Skatten på fossil värme slopas

Från och med 2023 slopas koldioxidskatten på kol, olja och fossilgas inom värmesystemet. Förra gången ett sådant beslut togs chockhöjdes de fossila utsläppen inom sektorn.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-02 update 2023-01-02

Det är i regeringens budget som beslutet tagits och det gäller alla anläggningar som producerar värme och kraftvärme från och med första januari i år.

Beslutet är kontroversiellt av två skäl. Det första gäller effekterna på fossila utsläpp. Samma beslut som nu tagits togs även av dåvarande alliansregeringen för budgeten 2013. Då blev effekten tydlig: Bara första halvåret ökade koleldningen med 46 procent och fossilgaseldningen med 29 procent. Beslutet fick snabbt skarp kritik.

Det andra gäller det omdebatterade oljekraftverket Karlshamnsverket. Regeringspartierna har vid upprepade tillfällen beklagat sig över beroendet av att elda olja. Men beslutet att slopa koldioxidskatten inom kraftvärme innebär att Karlshamnsverket får lägre kostnader för att elda just olja, vilket sannolikt kommer öka eldningen ytterligare.

Det återstår att se om regeringens budgetbeslut denna gång får lika stora konsekvenser som det fick 2013.

Dela