Solboomen fortsätter – går om oljan i investeringsracet

Ny rapport från Internationella energirådet IEA visar att investeringarna i solenergi för första gången väntas överträffa investeringarna i olja. Dessutom är investeringarna i sol och vind 10 gånger större än investeringarna i kärnkraft. 

Joakim Söder

create 2023-05-26 update 2023-05-26

Investeringar i ren energi kommer utöka sitt försprång framför fossila bränslen 2023, enligt en ny rapport från Internationella energirådet IEA. För första gången någonsin överträffar investeringarna i solkraft investeringar i oljeproduktion. De årliga investeringarna i förnybar energi har ökat med nästan en fjärdedel sedan 2021, jämfört med en ökning på 15 procent för fossila bränslen. 

Omkring 2 800 miljarder dollar kommer att investeras i energi globalt under 2023. Av dessa ofantliga summor investeras dock fortfarande drygt 1000 miljarder i kol, olja och gas. Och även om investeringsökningarna minskat något de senaste åren är det alldeles för mycket för att klara klimatmålen. 

Den globala efterfrågan på kol nådde en rekordhög nivå under 2022, och kolinvesteringarna är i år på väg att nå nästan sex gånger de nivåer som krävs år 2030 för att världen ska vara klimatneutral 2050. 

En annan oro är att investeringarna i den rena energin främst sker i utvecklade ekonomier och Kina, vilket betonar den globala klyftan mellan rika och fattiga länder eftersom investeringar i fossila bränslen fortfarande är dubbelt så höga som de nivåer som krävs för att nå nettonollutsläpp i mitten av seklet. 

Solkraften går om oljan

I år väntas investeringarna i solenergi landa på 1 miljard dollar per dag, eller 382 miljarder dollar för hela året, medan investeringarna i oljeproduktion väntas uppgå till 371 miljarder dollar. 

“Solenergin håller på att växa fram som det bästa verktyget för att snabbt ställa om vår ekonomi bort från koldioxidutsläppen. Men ironin kvarstår att några av de soligaste platserna i världen har de lägsta nivåerna av solenergiinvesterinarna” säger energitankesmedjan Emebrs chef för dataanalys, Dave Jones, i ett uttalande.

Rapporten visar också att investeringarna i sol och vind i år kommer att vara 10 gånger större än investeringarna i kärnkraft globalt. Med all önskvärd tydlighet bekräftar IEA att förnybar energi inte bara är framtiden, utan nuet. Dela