Solpaneler på alla nya byggnader i Berlin

För att minska elkostnaderna och snabba på energiomställningen har Berlins stad tagit beslutet att det ska vara obligatoriskt att sätta upp solpaneler på alla nya byggnader.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-12 update 2023-01-12

Det är från och med i år som beslutet träder i kraft. Från och med nu ska alla nya byggnader i den tyska huvudstaden prydas av solpaneler. Beslutet gäller även för alla typ av byggnader och för alla typer av fastighetsägare men även i de fall då en takrenovering ska genomföras.

Berlin följer därmed i San Franciscos fotspår, som haft liknande lagstiftning i flera år. Men även EU gläntar åt liknande åtgärder. Som en del i arbetet med att frigöra sig från ryskt energiberoende har EU-kommissionen ambitionen att kraftigt öka mängden solenergi i unionen. Ett av förslagen som nu ligger på bordet är just krav på solpaneler på nya tak. Förslaget är dock aningen smalare än det från Berlin och skulle i så fall träda i kraft först 2025.

Dela