Sviker löftet från SVT:s 30 minuter

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L). Bild: SVT:s 30 minuter

Klimatministern lovade i SVT:s 30 minuter att regeringspartierna är överens om att nå EU:s klimatmål till 2030. Nu står det klart att inte ens regeringen tror att detta kommer ske.

Sven Elander

create 2024-07-02 update 2024-07-02

I februari i år, för mindre än fem månader sedan, medverkade Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) i SVT:s 30 minuter och fick då ett antal frågor om klimatmålet till 2030. Frågorna ställdes mot bakgrund av energiminister Ebba Busch tidigare besked i samma program om att det inte är säkert att Sverige når målen.

Romina Pourmokhtaris besked i SVT var tydligt: Sverige ska nå målen. Och regeringspartierna är överens om detta. Så här lät det i SVT:

Romina Pourmokhtari: ”Kristdemokraterna har skrivit en överenskommelse med oss om att Sverige ska leva upp till ESR-åtagandet”.

SVT:s reporter: ”Ni är oeniga om det här?”

Romina Pourmokhtari: ”Vi är överens om att vi ska klara detta. Jag är övertygad om att Kristdemokraterna vet vad man skrivit under i det här avtalet, och att vi tillsammans jobbar i den riktningen”.

Nu visar det sig att regeringen inte alls jobbar i den riktningen, och inte alls tycks ha några planer på att göra det.

I den klimatplan som Sverige skickat in till EU, där man ska redovisa hur det går med att uppfylla målen, ser det mörkt ut. Sverige räknar med att missa klimatmålet, och inte bara det. Experten Magnus Nilsson har sammanfattat alla delar av EU:s klimatlagstiftning som Sverige nu väntas bryta mot:

”ESR (ansvarsfördelningsförordningen): Regeringen räknar med att de svenska utsläppen utanför nuvarande utsläppshandel blir större än lagstiftningen tillåter.
LULUCF-förordningen: Regeringen räknar med att den svenska nettoinlagringen av kol i landskapet och träprodukter kommer att bli mindre än lagstiftningen kräver.
Förnybartdirektivet: Regeringen räknar med att andelen förnybar energi i den svenska energimixen 2030 kommer att bli lägre än EU-lagstiftningen kräver.
Energieffektivitetsdirektivet: Regeringen räknar med att den svenska energianvändningen 2030 kommer att bli större än direktivet tillåter.”

Nu är frågan: Kommer medierna orka följa upp detta och ställa frågor om det som uppenbarligen inte stämde med verkligheten?

Dela