Tågkaos – då vill Timbro skära ner på järnvägen

Foto: Ssj090, Wikimedia Commons

Svenska storföretag finansierar tankesmedjan Timbro, som framgångsrikt drivit opinion för att minska resurserna till den svenska järnvägen. Allt fler frågar sig nu: är detta väl investerade pengar?

Redaktionen

create 2024-06-19 update 2024-06-19

Signalfel, bristande fordonsunderhåll, långa köer till avisning, banarbeten, fel på växlarna, flaskhalsar till följd av enkelspår. Ja, svenska tågresenärer har fått vänja sig vid kaos. Och järnvägens brister drabbar inte bara enskilda utan också företag. SSAB, ABB, Stora Enso, LKAB och Volvo är några av de företag som vittnat om hur viktig järnvägen är för deras godstransporter.

Samtidigt sker något märkligt. Flera av de svenska storföretagen finansierar opinionsbildning i syfte att kraftigt minska resurserna till järnvägen, genom Svenskt Näringslivs tankesmedja Timbro.

I en rapport inför valet 2022 gick Timbros dåvarande chefsekonom Jacob Lundberg till storms mot det han kallar för ”tågfixeringen”. Regeringen satsar alldeles för mycket pengar på järnvägen, menar Lundberg. I stället borde stora summor pengar flyttas över till vägar.

I Timbros önskade samhälle åker man inte tåg, man kör bil. Därför bör resurser flyttas från ”dyra järnvägssatsningar” till 27 vägprojekt runt om i landet. Flera av dem enorma motorvägar runt större städer.

I rapporten tar Timbro också kraftfull ställning mot planerna på höghastighetsjärnväg. Dessa åstadkommer endast små minskningar av koldioxidutsläppen, menar man. Hur utsläppen ska minskas av att man i stället bygger motorvägar, som Timbro förespråkar i rapporten, är mer oklart. Sådana krav anser man sig inte behöva ställa på vägsatsningar, bara på järnvägen.

Och det verkar som regeringen har lyssnat. Ett av de första beslut som togs efter maktskiftet var att stoppa nya planer på höghastighetståg mellan Sveriges storstäder. Pengar har också flyttats från järnväg till väg. Mångmiljardbelopp har lagts på att sänka priset på fossila drivmedel för bilar samtidigt som priserna på kollektivtrafiken tillåtits skena.

Supermiljöbloggen och ETC har i en granskning visat hur Timbro tidigare tagit emot pengar från oljebolaget Exxon Mobil för att sprida desinformation i klimatdebatten. Timbros nuvarande ledning har avfärdat granskningen och menar att klimatfrågan är ”existentiell” för Timbro. I praktiken har man dock under många år drivit opinion för en politik som försenar omställningen och håller kvar samhället i fossiloberoende snarare än något annat. Krav på resursförflyttningar från järnväg till väg är ett exempel på detta.

Frågan är om svenska storföretag finner det rimligt att fortsätta finansiera en organisation som framgångsrikt driver opinion för att minska resurserna till den svenska järnvägen.

 

Foto: Ssj090, Wikimedia Commons

Dela