Trafikverket: Ny stadsmotorväg “flaggprojekt” för klimatet

Trafikverket har nu beslutat sig för att gå vidare med stadsmotorvägen Tvärförbindelse Södertörn i Stockholm. Trots klimatkritik från både experter och miljörörelse framhärdar Trafikverket. “Det här projektet ska vara ett flaggprojekt i att få ner klimatpåverkan,” säger projektchef Alexandra Stassais Söderblom.

Lorentz Tovatt

create 2022-12-05 update 2022-12-06

Motorvägen, som planeras i södra Stockholm, har slogan “​Ett smidigt, grönt och tryggt transportstråk för alla​”. Den kommer öka både privatbilismen och lastbilstrafiken i området och är dragen genom ett naturreservat. Men när Trafikverket nu går vidare med vägen är det med optimism. 

 

”Det är en signal till marknaden, nu vet man att det här steget har tagits”, säger motorvägens projektchef Alexandra Stassais Söderblom till Dagens industri. Hon fortsätter: “Det här projektet ska vara ett flaggprojekt i att få ner klimatpåverkan.”

 

Citatet överraskar eftersom Trafikverket i sin egen miljökonsekvensbeskrivning konstaterar följande: 

 

”…kommer den nya motortrafikleden inte kunna bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan”, samt: ”planförslaget motverkar även det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045”.

 

Trafikverkets orwellska nyspråk imponerar inte på Naturskyddsföreningen som nu kommer överklaga hela projektet. Det återstår att se hur regeringen kommer hantera frågan. Med tanke på att de nyligen skar ner på järnvägsunderhållet till förmån för just vägsatsningar är det kanske inte så svårt att gissa.

Dela