Tyskland missar klimatmål: Riskerar 355 miljarder i böter

Tyskland missar EU:s klimatmål. Upp till 30 miljarder euro i böter till EU:s största ekonomi. Det borde även skrämma den svenska regeringen som med den förda politiken också missar målen.

Joakim Söder

create 2023-08-22 update 2023-08-22

Tyskland missar klimatmålen uppsatta i EU:s ansvarsfördelningsförordning med 150 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Det rapporterar Euractiv

Det är främst byggnads- och transportsektorn som står för det största gapet. Och om så är fallet kommer Tyskland behöva köpa utsläppsrätter från andra länder för att täcka underskottet, till priser som ännu inte är kända. Priset kommer troligtvis att utgå från priset för utsläpp inom den nya utsläppshandeln där byggnader och transporter ingår. 

Men enligt experter som Euractiv pratat med kommer priset att ligga på minst 50 euro, men kan uppgå till hundratals euro per ton. Allt beror på marknaden och bilaterala förhandlingar mellan medlemsländer. Men Euractiv beräknar att kostnaden för Tyskland blir minst 7,5 miljarder euro, men kan uppgå till så mycket som 30 miljarder euro – eller 355 miljarder kronor. 

Borde skrämma regeringen

Den sänkta reduktionsplikten regeringen planerar för kommer öka Sveriges utsläpp med 20 miljoner ton. Förra året ökade Sveriges utsläpp med 1,6 procent. Det är långt ifrån de 50 procent minskade utsläpp, som Sverige lovat inom ansvarsfördelningsförordningen. 

Men precis som Aftonbladets ledarsida lyfte så sent som igår saknades den nuvarande regeringens politik i den rapportering man skickade till EU. 

Vad Sveriges regering väntas behöva betala till EU för den förda politiken återstår att se. Men blir priset detsamma som Tyskland riskerar lär notan för Sverige bli 4 miljarder kronor bara för den sänkta reduktionsplikten. 

Dela