Världsbankens chef avgår efter klimatkritik

David Malpass. Foto: Världsbanken

Många har upprörts över att Världsbanken har en klimatförnekare som högste chef. Nu avgår han.

Sven Elander

create 2023-02-15 update 2023-02-15

Kritiken mot Världsbankens chef David Malpass har varit hård efter ett uttalande förra året där han vägrade erkänna att fossila bränslen orsakar klimatförändringar. Al Gore och många med honom kallade då Malpass klimatförnekare och krävde då hans avgång. Nu kommer beskedet om att Malpass avgår, ett år innan hans förordnande tar slut. Malpass har tidigare arbetat för flera republikanska presidenter inklusive Donald Trump, som också låg bakom tillsättandet av honom som Världsbankschef.

Världsbanken har genom åren fått skarp kritik för sin massiva utlåning till fossilenergi i utvecklingsländer. Förra året uppmärksammades att Världsbanken lånat ut 15 miljarder dollar till fossilprojekt bara sedan klimatavtalet i Paris slöts 2015. Världsbanken styrs inte enligt principen ”ett land en röst”, istället baseras medlemsländernas röstetal på deras respektive storlek i världsekonomin. Rika länder, som också bidrar med mer kapital till banken, har mer att säga till om än fattiga.

Det är ännu inte klart vem som ersätter David Malpass. Men låt oss hoppas att banken för sista gången har styrts av en klimatförnekare.

 

Dela