Vindparken nu större än Sveriges största reaktor

För första gången har en enskild vindkraftspark en större kapacitet än Sveriges största kärnkraftsreaktor. Markbygden vindpark utanför Piteå motsvarar nu cirka 200 000 villahushålls årsförbrukning. Och mer ska det bli.

Lorentz Tovatt

create 2022-12-15 update 2022-12-20

En ny milstolpe har nåtts för den svenska vindkraftsutbyggnaden. För första gången har en vindkraftspark större kapacitet än alla enskilda kärnkraftsreaktorer. Det rör sig om Markbygden utanför Piteå, vilket P4 rapporterat om.

 

Men, mer ska det bli. Trots att man redan är större än Sveriges största reaktor ska parken på något års sikt fördubblas. Dagens ca 400 vindkraftverk ska bli ungefär 750. Då går Markbygden från att vara Europas största landbaserade vindkraftspark till att bli en av världens största.

Dela