1000 ton miljöfarligt PFAS-avfall eldas i Kvarntorp: ”Vi vet inte vad som bildas istället”

Photo by Ishan @seefromthesky on Unsplash

I Kvarntorp utanför Kumla finns landets enda förbränningsanläggning för de miljöfarliga kemikalierna PFAS. Nu ser grannarna till anläggningen stora rökmängder bolma ut ur skorstenarna – och ingen relevant forskning finns på vad som sker vid förbränning av PFAS.

Jorunn Fagerström

create 2024-04-21 update 2024-04-21

PFAS, eller högfluorerande ämnen, kallas ibland ”evighetskemikalier” eftersom de knappt bryts ned alls under naturliga förhållanden. Du hittar dem i såväl dricksvatten som mängder av produkter – stekpannor, kläder och matförpackningar. Men egentligen behöver du inte gå längre än till ditt eget blod: PFAS lagras i levande organismer, inklusive människor. Nyligen hittade forskare PFAS i levern hos foster och ofödda barn.

Kemikalierna har kopplats till en rad olika hälsoproblem. I populationsstudier har man kunnat påvisa samband med förhöjda blodfetter, tarmsjukdomar, sämre vaccinsvar hos barn och rubbningar i ämnesomsättningen. Man tror även att vissa PFAS kan öka risken för cancer samt ha negativ effekt på reproduktionsförmågan. Det är dock bara de vanligaste typerna av PFAS som man överhuvudtaget har forskat på – de allra flesta PFAS som förekommer i vår miljö är helt otestade.

Så vad ska man göra av dessa skadliga ämnen? På Fortum Waste Solution i Kvarntorp, utanför Kumla, eldar man helt enkelt upp dem. Här ligger nämligen Sveriges enda förbränningsanläggning för PFAS-avfall. Över 1000 ton av det miljöskadliga avfallet bränns upp.

Problemet? Ingen forskning finns på vad som händer vid förbränning av PFAS. Nu rapporterar P4 Örebro om hur både anläggningens grannar och forskare på området oroas.

– Vad är det som kommer ut ur skorstenen? Hur påverkar det oss? Hur påverkar det vår barn? undrar grannen Peter Lindvall när han ser rökpelaren från sin tomt.

En fråga som, enligt Stina Jansson, forskare vid Umeå universitet, är helt befogad.

– Vi kan absolut inte säga att det är riskfritt, säger hon. Den rädslan som finns för boende i området, den kan jag absolut förstå. Forskningen är fortfarande bara i början av att kartlägga vad som händer med PFAS i förbränning. Vi vet inte vad som händer istället.

Fortum:s VD Jessica Cedervall berättar att man inte mäter vad som släpps ut vid förbränning, eftersom det ännu saknas metoder för detta.

Ändå är högtemperatursförbränning den bästa kända metoden för hantering av PFAS. Så vad ska man göra? Man har i Sverige och EU diskuterat ett förbud mot försäljning av PFAS-ämnen i hela EU.

Alla är dock inte nöjda med förslaget. Bland annat oroar sig politiker från SD för hur svenskt näringsliv skulle påverkas. Det framkommer i en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Beatrice Timgren till miljöminister Romina Pourmokhtari.

Frågan belyser hur näringsliv och människors hälsa väger olika tungt i frågan om PFAS. Förbränning sker innan effekterna är klarlagda – men inte förbud.

Dela