Alla riksdagspartier vill stoppa exporten av förbjudna kemikalier – utom två

Bild: Regeringens pressbilder

EU exporterar tusentals ton skadliga bekämpningsmedel varje år. Kemikalier som är förbjudna inom EU produceras ändå, för att exporteras till länder med svagare lagstiftning. Nästan samtliga riksdagspartier vill stoppa detta – men inte M och SD.

Jorunn Fagerström

create 2024-05-28 update 2024-05-28

Bekämpningsmedel är, av naturliga skäl, giftiga. Många är skadliga i låga doser och dödliga i högre. De kan ha effekter på exempelvis nervsystemet, fortplantningsförmågan, lungorna och öka risken för cancer. De är dessutom ofta skadliga för hela ekosystem, och man vet sällan exakt vilken effekt de kommer ha på djur och natur. Idag saknas internationell reglering av bekämpningsmedel.

De allra mest skadliga bekämpningsmedlen är förbjudna inom EU. Ändå produceras tusentals ton av dessa varje år i EU-länder. År 2018 uppgick siffran till 18 000 ton. Kemikalierna exporteras till länder utanför EU, varav de flesta är låg- och medelinkomstländer med svagare lagstiftning.

Diskussioner har förts kring huruvida exporten ska stoppas genom politiska åtgärder. Riksdagspartierna fick ta ställning i frågan i Naturskyddsföreningens valenkät inför EU-valet. Nästan alla partier stöttade förslaget. Endast två partier vägrade göra detta: Moderaterna och Sverigedemokraterna vägrar ta ställning i frågan.

Dela