43 miljoner barn tvingades fly undan klimatkatastrofer

43 miljoner barn tvingades lämna sina hem till följd av klimatkatastrofer, enligt ny rapport. Men regeringens enorma nedskärning på biståndet ligger fast.

Sven Elander

create 2023-10-07 update 2023-10-07

43 miljoner barn har tvingats lämna sina hem till följd av klimatkatastrofer de senaste sex åren. Det slås fast i en ny rapport från FN-organet Unicef och Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

I 95 procent av fallen handlar det om stormar eller översvämningar som tvingat människor på flykt. Övriga fall handlar om skogsbränder eller torka.

De hårdast drabbade länderna är små ö-nationer i Stilla havet och länderna på Afrikas horn. Att tvingas lämna sitt hem och sin trygghet innebär ofta svåra trauman för barn. Dessutom riskerar många att separeras från sin familj i kaoset, förlora tillgången till sjukvård eller utbildning, och i värsta fall utnyttjas. Det slår organisationerna fast i rapporten.

Organisationerna efterlyser nu ett ökat stöd till barn och andra som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Både förebyggande och när katastrofen väl inträffat.

Samtidigt har den svenska regeringen valt att ”spara in” hela 7,3 miljarder på biståndet i år, och dessutom minskat kärnstödet till flera av de FN-organ som arbetar med att stötta människor som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

En av de stora nedskärningarna sker just på det FN-organ som sysslar med att förse världens mest utsatta människor med mat, livsmedelsorganet WFP. WFP fick se stödet från Sverige minska med 47 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022. FN:s fond för katastrofbistånd (CERF) fick nedskärningar på 36 miljoner. FN:s flyktingorgan (UNHCR) fick nedskärningar på 46 miljoner, och FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA) får nedskärningar på 10 miljoner.

Andra FN-organ som UNAIDS och UNDP får ännu större neddragningar i regeringens budget, liksom de klimatfonder som ska hjälpa de fattigaste länderna att ställa om och och anpassa sig till framtida klimatkatastrofer.

Det är ännu inte klart hur regeringen kommer fördela biståndspengarna för 2024. Men att tidigare beslutade ”besparingar” på helheten ligger fast står redan klart.

I stället görs nu stora riktade satsningar på billigare bensin, snus och plastpåsar. I tuffa tider är det viktigt att prioritera det som är viktigast.

Dela