Klimatpolitiska rådets besvikelse – varningen avfärdades och infriades

Bild: Regeringen.se

I våras varnade Klimatpolitiska rådet för att Sverige skulle missa klimatmålen. Varningen avfärdades av klimat- och miljöministern. Nu missar Sverige alla EU:s centrala klimatmål. Rådet är kritiska, och ansvarig minister vägrar kommentera.

Jorunn Fagerström

create 2024-07-07 update 2024-07-07

Sveriges energi- och klimatplan har lämnats in, men rapporten är dyster läsning. Regeringen räknar med att bryta mot alla EU:s betydande klimatmål till 2030. Detta trots tidigare upprepade löften om att målen ska uppnås.

Klimatpolitiska rådet riktar nu skarp kritik mot regeringen. De missade klimatmålen är nämligen ingen överraskning, och hade enligt rådet kunnat nås. Redan i våras påpekade Klimatpolitiska rådet att klimatstrategin var otillräcklig. I sin årliga rapport menade rådet att regeringens klimatpolitik var onödigt riskfylld, smal och att planen saknade substans. Även Finanspolitiska rådet och Energimyndigheten underkände regeringens klimatstrategi.

Sedan dess har inte klimatplanen förändrats nämnvärt.

– En av våra rekommendationer i våras var att regeringen skulle ta chansen att uppdatera planen, och ge en tydligare bild hur målen ska nås. Men det har de inte gjort, säger Ola Alterå, rådets kanslichef till DN.

Detta står i bjärt kontrast till uttalanden från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Ministern avfärdade i våras Klimatpolitiska rådets rapport. Hon hävdade att den byggde på politik som aviserats under 2023 och att ”en del åtgärder” tillkommit sedan dess. Vilka åtgärder som menades är dock oklart, även för Klimatpolitiska rådet.

– Jag har svårt att se vad hon pratade om då. Det vore bra om de nya åtgärderna fanns med. Men de är svåra att se i planen som nu har lämnats in, säger Ola Alterå till DN.

Alterå lyfter också hur regeringen gärna förskjuter ansvaret för klimatomställningen till EU och näringslivet.

– Den större frågan är om Sverige ska vara ett land som bidrar till det? Eller ett land som underminerar EU:s ledarskap, och gör det svårare att påverka de stora utsläpparna. Att vi i stället blir en bromskloss, säger Ola Alterå till DN.

DN, liksom Dagens ETC, har utan framgång sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari för en kommentar.

Dela