Allt större glaciärsjöar hotar miljontals människor

Ett varmare klimat gör att smältvatten från glaciärer ansamlas i allt större sjöar. Samtidigt gör uppvärmningen att sjöarna löper allt större risk att brista och orsaka stora översvämningar, vilket utsätter miljontals människor för fara. Detta visar en ny studie publicerad i Nature.

Lovisa Berglund

create 2023-02-09 update 2023-02-09

Sedan 1990 har antalet glaciärsjöar och storleken på dessa ökat dramatiskt, samtidigt som allt fler människor också bor nedströms från dessa sjöar. Att en glaciärsjö brister kan hända med mycket liten förvarning och orsaka enorma skador. Nu har man i en studie för första gången gjort ett försök att kvantifiera skadorna som detta kan medföra. Resultatet visar att så många som 15 miljoner människor riskerar att drabbas av översvämningar orsakade av en bristande glaciärsjöar.

Studien har tagit hänsyn till att skadornas omfattning är tätt sammankopplat med faktorer som social utsatthet och hur väl förberett samhället är på att hantera naturkatastrofer. Forskarna som gjort studien konstaterar därför att fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling är två viktiga komponenter för att hantera framtida konsekvenser av klimatförändringarna. Det viktigaste är dock att bromsa den globala uppvärmningen så att jordens glaciärer fortsätter att vara just glaciärer, inte sjöar.

Dela