Återhämtningen av ozonlagret har positiv klimateffekt

Ozonlagret är på rätt väg mot återhämtning. Ny rapport bekräftar Montrealprotokollets positiva effekt på klimatet: uppåt en halv grads uppvärmning uppskattas undvikas till 2100.

Emma Wikström

create 2023-01-17 update 2023-01-17

År 1987 signerades det internationella avtalet Montrealprotokollet för att skydda ozonlagret. Sedan dess har nära 99 procent av förbjudna ämnen som bryter ned ozonskiktet fasats ut. Detta konstaterar FN-stöttade Scientific Assessment Panel (SAP) i sin rapport från 2022, som nyligen presenterades på Amerikanska Meteorologiska Sällskapets 103:e årliga möte. Protokollet har därmed lyckats skydda ozonlagret och minskat den mänskliga exponeringen av farlig ultraviolett-strålning. Med nuvarande politik kommer ozonlagret över hela världen att ha återhämtat sig till 1980 års värden till 2066, och överallt förutom Arktis och Antarktis till 2040.

Rapporten bekräftar även avtalets positiva effekt för klimatet. De positiva konsekvenserna kan kopplas till ett tillägg till Montrealprotokollet från 2016 känt som Kigalitillägget. Tillägget kräver en utfasning av fluorerade kolväten (HFC), som inte har en direkt skadlig effekt på ozonlagret men som är starka växthusgaser. Genom tillägget uppskattar SAP att 0,3–0,5 graders uppvärmning undviks till 2100.

– Ozonåtgärder sätter ett prejudikat för klimatåtgärder. Vår framgång i att fasa ut ozonätande kemikalier visar oss vad som kan och måste göras – brådskande – för att ställa om från fossila bränslen, minska växthusgaserna och på så sätt begränsa temperaturökningen, sa Meteorologiska världsorganisationen generalsekreterare Petteri Taalas på mötet.

Dela