Avslöjar: C chartrar eget flygplan – bryter mot egna policyn

Snart samlas centerpartister i Umeå för sina årliga kommundagar. Många av dem tar sig hem med hjälp av… ett chartrat flygplan. Ett beslut som bryter mot Centerpartiets egen resepolicy.

Lorentz Tovatt

create 2024-01-10 update 2024-01-10

Klimatgranskaren kan idag avslöja en nyhet som ger Centerpartiets klimatförtroende ytterligare en törn. Till partiets kommundagar har ett helt eget flygplan chartrats, i strid med den egna resepolicyn.

Det är i månadsskiftet januari-februari som centerpartister från hela landet ska träffas i Umeå. Partiet har sladdat i opinionen sedan valet och dessutom fått se förtroendet för sin klimatpolitik fortsätta nedåt.

Nu kommer nästa klimat-backlash för C, ett eget flygplan chartas mellan Umeå och Stockholm. Resan ger upphov till stora utsläpp. Men det slutar inte där – resan bryter nämligen mot Centerpartiets egen resepolicy. I den står bland annat att miljöpåverkan ska vägas in vid val av färdmedel och att kollektiva färdmedel ska väljas om möjligt. Angående flyg står specifikt att det endast får användas vid resa till och från Gotland eller då resans längd överstiger 80 mil, vilket är en bra bit längre än Umeå-Stockholm.

Klimatgranskarens avslöjande bekräftas av Centerpartiets pressavdelning, som skickar med en kommentar:

Vi är ett parti som måste kunna ha event och sammankomster för våra medlemmar i hela landet. Det måste också vara möjligt att ta sig till och från dessa evenemang och för att lösa det har vi, i det här fallet, hyrt ett flygplan för hemresor på lördagen. Vi har gjort det för att det ska vara möjligt för de som reser längst sträckor att kunna ta sig hem när våra kommundagar avslutas.

Man kan ju fråga sig, varför ha en resepolicy över huvud taget, om den inte följs?

Foto: News Øresund – Henrik Smångs © News Øresund och Ivan Shimko on Unsplash

Dela