Avslöjar: Interna regeringsdokument som dömer ut elflyget

Infrastrukturminister Andreas Carlson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har gjort ett stort nummer av sin satsning på elflyg. Men interna regeringsdokument visar att satsningen knappt kommer minska utsläppen alls till 2045.

Sven Elander

create 2024-02-13 update 2024-02-13

”Redan i dag finns det få skäl att känna flygskam. Det hållbara flyget kommer snart att vara ett faktum i takt med ökad användning av biobränsle och utvecklandet av elflyg”.

Ja, så lyriskt uttrycker sig infrastrukturminister Andreas Carlson om utvecklingen i en debattartikel i Aftonbladet nyligen. Och han är inte ensam om den inställningen. Statsministern uttryckte sig i liknande ordalag när han testade elflyg under politikerveckan i Visby i somras.

Men nu kan Klimatgranskaren avslöja att regeringens egna bedömningar visar något helt annat. Den satsning på elflyg som regeringen presenterade med pompa och ståt förra året kommer knappt minska utsläppen någonting, helt enkelt därför att elflyget inte kommer slå igenom inom överskådlig tid.

Det är i ett underlag till regeringens Klimathandlingsplan, som Klimatgranskaren begärt ut, som detta framgår:

”Till 2030 är potentialen för elflyg för inrikes flyg begränsad. En något större andel av flygtrafik skulle kunna elektrifieras till 2045, men effekten av denna bedömning till 2045 är osäker och beror på teknik- och marknadsutvecklingen”, skriver regeringenskansliets experter.

Satsningen kommer inte ens att kunna minska utsläppen med 100 000 ton koldioxid, anser regeringskansliets experter, och det till år 2045! Svenskarnas totala utsläpp från flygresor (inrikes och utrikes) uppgår totalt till över 3 miljoner ton koldioxid per år.

Faktum är att till och med den nuvarande flygskatten bedöms minska utsläppen mer i dag än vad elflygsatsningen gör om 20 år.

Just nu pågår en kraftfull offensiv från fossilintressen för att regeringen ska ta bort flygskatten, med argumentet att det går bra att fortsätta öka flygandet eftersom flyget snart kommer vara hållbart ändå. Men regeringens egna experter dömer alltså ut det argumentet.

Regeringskansliets bedömning går i linje med det som forskare länge sagt, att det kommer dröja 30 år eller mer innan vi kan flyga med gott samvete. Flyget kommer i all väsentlighet drivas av fossila bränslen under överskådlig tid.

Frågan är varför statsråd i regeringen envisas med att ge en annan bild. Gång på gång upprepar infrastrukturministern att flygets gröna genombrott är nära förestående, trots att de egna underlagen säger annorlunda.

Bild: Skärmdump från regeringens underlag.
Dela