Bankernas utlåning: två gånger Sveriges utsläpp

Kanske hamnar dina ränteinbetalningar här? Bild: Tom Fisk/Pexels

Med SEB i spetsen fortsätter fem svenska storbanker att finansiera uppvärmningen av planeten. Någon plan för hur de ska fasa ut det fossila har de inte heller.

Redaktionen

create 2024-01-24 update 2024-01-25

Det är slutsatserna av rapporten The Real Carbon Footprint of Swedish Banks, som Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide presenterade idag. Tack vare nya metoder kan man för första gången beräkna så kallade finansierade utsläpp, det vill säga hur stora utsläpp bankernas utlåning skapar i nästa led.

Genom att låna ut pengar till klimatskadliga verksamheter bidrar de fem bankerna till utsläpp på 100 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är mer än det dubbla av de utsläpp som sker inom Sveriges gränser årligen, men det finns betydande skillnader mellan bankerna. 

De utsläpp som bankernas utlånade pengar ger upphov till delas upp i två kategorier: utsläpp från olje- och gasutvinning och utsläpp från andra verksamheter. Den överlägset största finansiären av utsläpp är SEB med 34 miljoner ton i finansierade utsläpp.

Det som sticker ut med SEB i undersökningen är att de har en betydande utlåning till olje- och gasbolag, som av förklarliga skäl ger väldigt höga utsläpp. Trots att SEB:s utlåning till fossilbranschen bara motsvarar 2,3 % av den totala summan de lånar ut till företag, står den för 57 % av utsläppen.


Utsläpp från bankernas utlåning. Den svarta delen av stapeln är utlåning till olja och gas. Grafik: Naturskyddsföreningen.

I fallande skala efter SEB med sina 34 miljoner ton utsläpp hittar vi Nordea (23), Danske Bank (21), Swedbank (14) och Handelsbanken (8).

Rapporten undersöker också vilka mål bankerna har för sina utsläpp och om de ligger i linje med parisavtalet. Ingen av bankerna har mål för att minska sina utsläpp på kort, medellång och lång sikt. Även krav på utfasningsplaner för fossilbolag och policies som utesluter avskogning saknas hos samtliga undersökta banker. Bara Handelsbanken och Danske Bank har policies mot att låna ut pengar till ny utvinning av olja och gas. 

Dela