Big oil vs Vermont – ”Vermont är bara början”

Photo by Jeff W on Unsplash

Utsläpp från fossilindustrin har orsakat skador värda miljardbelopp i Vermont. I torsdags fattades ett historiskt beslut: Fossiljättarna ska betala skadorna.

Jorunn Fagerström

create 2024-06-02 update 2024-06-02

Vermont är en av de amerikanska stater som värms upp fortast. Staten har de senaste åren drabbats hårt av översvämningar. Bara senaste året orsakade översvämningarna skador motsvarande en miljard dollar.

Det är därför kanske inget sammanträffande att staten är den första med att kräva ekonomisk kompensation från Big oil. I torsdags klubbades ”Climate Superfund Act” igenom – lagen som ska kräva ekonomisk kompensation från de stora olje- och gasföretagen. Miljökämpar och många invånare i Vermont hoppas nu på att lagen ska bli vägledande för fler stater.

– Det är inte varje dag du får vara del av något som är både historiskt och potentiellt ”game-changing” för alla invånare i din stat, säger Ben Edgerly Walsh, förespråkare för ”Vermont Public Interest Research Group” till the Guardian.

Innan januari 2026 ska Vermont’s statliga kostnader för växthusgasutsläpp mellan 1995 och 2024 ha beräknats. Kostnaderna ska inkludera skador på folkhälsa, biologisk mångfald och ekonomisk utveckling. Utifrån detta och federala data kommer man beräkna hur betalningen fördelas mellan de större fossilföretagen.

Den republikanske guvernören Phil Scott lät lagen passera men skrev inte under. Scott uttrycker viss oro över att man inte har ställt krav på omgivande stater att hjälpa Vermont med klimatkrisen. Edgerly Wash menar dock att lagen är absolut nödvändig; han menar att Vermont inte har råd att betala de ”helt enorma” kostnaderna för klimatkrisen med allmänna medel.

Nu förbereder sig Vermont för raseriet från Big oil. Industrin har aldrig tidigare behövt stå för de skadekostnader de orsakar i USA. Med tanke på de enorma summor det handlar om, skulle fossilindustrin skakas i grunden om motsvarande lagar antogs i fler stater. Vermont’s förespråkare känner sig dock optimistiska och väl förberedda:

– Vi vet att Big oil kommer att förklara krig i domstol, säger Martin LaLonde, ordförande för statens rättsutskott.

– Men, som advokat, och efter att ha jobbat med många jurister i att utforma lagförslaget, tror jag att vi har ett starkt case.

Miljökämpar menar att lagen indikerar ökad efterfrågan på klimaträttvisa.

– Vermont är bara början, säger Cassidy DiPaola, talesperson för ”the Make Polluters Pay campaign”, till the Guardian.

Hon kan ha rätt. Liknande lagförslag diskuteras i New York, California, Maryland och Massachusetts.

– Medan New York-borna förbereder sig för ökande och dyra effekter av klimatförändringarna så skördar fossilföretagen rekordvinster, sa Eric Weltman, New York’s organisatör för miljögruppen ”Food and Water Watch”, till the Guardian i maj.

– Det är dags att de stora oljeföretagen städar upp sin skit.

Dela