Biljoner i stöd till fossilt – Världsbanken kräver stopp

I en ny rapport kräver Världsbanken att världens länder slutar upp med att stödja fossil teknik med skattemedel och istället lägger pengarna på hållbara tekniker.

Lorentz Tovatt

create 2023-06-17 update 2023-06-17

Världsbankens nya rapport börjar med att sammanfatta det globala läget var gäller miljöfarliga statliga stöd, så kallade subventioner. Hopräknat stödjer världens länder ohållbara verksamheter med ofattbara sju biljoner dollar, motsvarande åtta procent av världens BNP. Rapporten listar även vilka effekter som de skadliga subventionerna får. Drygt två miljoner hektar skog försvinner varje år på grund av subventionerna. Fossila bränslen, understödda av statligt stöd, är ett av de viktigaste skälen till sju miljoner förtida dödsfall som sker på grund av dålig luft.

Mängden subventioner till ohållbara verksamheter är stor i sig själv, men framstår ännu mer grotesk när den jämförs med vad världens länder lovat att stötta hållbara tekniker med. Sex gånger mer pengar går till fossilt jämfört med vad man lovat att stötta förnybart och andra utsläppssnåla tekniker med.

Detta får Världsbanken att nu kräva ett stopp på de ohållbara statliga stöden. Istället kräver de att stöden riktas om till förnybart och andra tekniker som istället underlättar för omställningen.

I Sverige har politiker tidigare haft ambitionerna att fasa ut de skadliga stöden, men den regering som tog makten i höstas har istället valt att öka dem genom att sänka skatten på det fossila och stoppa förändringen av reseavdraget.

Dela