Danmark inför pruttskatt

Foto: Markus Winkler, unsplash/Foto: Daniel Quiceno M, unsplash

Idisslare som nötkreatur och får släpper ut enorma mängder metan, bland annat genom att prutta och rapa. Nu inför Danmark en skatt på jordbrukets utsläpp, och pengarna ska gå till att ställa om mot ökad hållbarhet.

Sven Elander

create 2024-06-27 update 2024-06-27

Danmark blir det första landet i världen som inför en skatt på de utsläpp av växthusgaser som orsakas av boskap inom jordbruket. Det rapporterar den danska tidningen Finans. Den nya skatten kommer att ligga på 120 danska  kronor (190 svenska) per ton växthusgaser från 2030, och kommer att stiga till 300 danska kronor (474 svenska) per ton 2035. Intäkterna från skatten ska samlas i en fond för att stödja jordbrukets gröna omställning.

Avtalet har förhandlats inom ramen för ”den gröna treparten”, som regeringen inrättade i slutet av 2023. Här ingår både representanter från jordbruksorganisationer och Danmarks Naturskyddsförening. Båda dessa parter står nu bakom överenskommelsen tillsammans med regeringspartierna.

”Vi skriver ett nytt kapitel i dansk jordbrukshistoria”, säger den danska jordbruksministern Jacob Jensen till The Guardian.

Att hitta ett sätt att minska utsläppen från jordbruket är avgörande för att klara de globala klimatmålen. Jordbruket står för en avsevärd del av världens utsläpp av växthusgaser, och en stor del av jordbrukets utsläpp kommer i sin tur från boskap. Idisslare som nötkreatur och får släpper ut enorma mängder metan när de smälter maten, bland annat genom att prutta och rapa.

En ny studie publicerad i tidskriften Nature Climate Change pekar ut tre livsmedel som extra stora klimatbovar: Nötkött, mejeriprodukter och ris.

Förklaringen är att dessa tre livsmedel orsakar stora utsläpp av den extremt potenta växthusgasen metan. Den globala matkonsumtionen kan orsaka en temperaturhöjning på nästan 1 grader C till 2100, och de tre nämnda klimatbovarna ligger bakom ca 75 procent av denna temperaturökning. Det säger sig självt att denna ökning spräcker klimatmålet om 1,5 graders temperaturökning med råge om vi räknar in den ökning som redan skett.

Men det finns hopp: Genom att minska ner på konsumtionen av rött kött till endast en måltid per vecka skulle hela 0,2 graders temperaturökning kunna undvikas.

Möjligen kan Danmarks nya skatt vara ett första steg mot ett mer klimatmässigt hållbart jordbruk.

 

Foto: Markus Winkler, unsplash/Foto: Daniel Quiceno M, unsplash

Dela