Här är maten som spräcker klimatmålet

Nötkött, mejeriprodukter och ris. Konsumtionen av dessa tre livsmedel kan ensamt göra att världen spräcker 1,5-gradersmålet, enligt ny studie.

Sven Elander

create 2023-03-06 update 2023-03-06

Att maten vi äter orsakar utsläpp av växthusgaser känner de flesta till. Men den exakta nivån av utsläpp från olika livsmedel kan mätas på olika sätt. En ny studie publicerad i tidskriften Nature Climate Change pekar ut tre livsmedel som extra stora klimatbovar: Nötkött, mejeriprodukter och ris.

Förklaringen är att dessa tre livsmedel orsakar stora utsläpp av den extremt potenta växthusgasen metan. Den globala matkonsumtionen kan orsaka en temperaturhöjning på nästan 1 grader C till 2100, och de tre nämnda klimatbovarna ligger bakom ca 75 procent av denna temperaturökning. Det säger sig självt att denna ökning spräcker  klimatmålet om 1,5 graders temperaturökning med råge om vi räknar in den ökning som redan skett.

Men det finns hopp: Genom att minska ner på konsumtionen av rött kött till endast en måltid per vecka skulle hela 0,2 graders temperaturökning kunna undvikas. Ytterligare åtgärder som kan lindra klimatsmällen är bättre hantering av kornas gödsel och övergång till grön energi inom livsmedelsindustrin.

Det finns fler fördelar med att minska ner på rött kött. Risken att drabbas av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar sjunker till exempel.

Så vad väntar vi på?

 

Dela