De vill bygga tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn

Foto: News Øresund – Jenny Andersson.

Nu vill både S och M i Malmö bygga en ny tunnelbanelinje till Köpenhamn. Men för att projektet ska bli verklighet krävs att också regeringarna i de båda länderna är med på tåget.

Sven Elander

create 2023-11-01 update 2023-11-01

En tunnelbana som möjliggör resor mellan Malmö och Köpenhamn på 20 minuter? Ja, om Malmöpolitikerna från S och M får bestämma. Kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och oppositionsrådet Helena Nanne (M) uppger nu båda att projektet är en viktig infrastruktursatsning.

Nu är kravet att få till utredningar på regeringsnivå i båda Sverige och Danmark. Detta rapporterar SR Ekot.

Idén om en tunnelbana mellan de båda storstäderna är inte ny. Frågan har drivits i över tio år av politiker på båda sidorna av sundet. Så här sammanfattas fördelarna med projektet på den gemensamma hemsidan:

Snabbare. Med en Öresundsmetro får en miljon fler människor pendlingsavstånd inom en timme tvärs Öresund. Restiden mellan Malmö och Köpenhamn halveras till cirka 20 minuter. Snabbare resor stimulerar jobb, utbildning, forskning och turism. En dynamisk och växande Öresundsregion är bra för hela Sverige och Danmark.

Grönare. Tunnelbana är energisnålt och klimatsmart. När många pendlare och turister tar tunnelbanan tvärs Öresund frigörs järnvägsutrymme på Öresundsbron som kan användas för fler godståg och fjärrtåg till kontinenten. Gods kan flyttas från lastbil till tåg, till nytta för klimatet och minskad trängsel på vägarna.

Smartare. Malmö och Köpenhamns utbyggda metrosystem kopplas samman och gör det smidigt att ta sig vidare till andra resmål på båda sidor sundet. Öresundsmetron knyter också ihop regionens många universitet och forskningsanläggningar.

Investeringskostnaderna för en Öresundsmetro uppskattas till cirka 30 miljarder danska kronor och idén är att delvis finansiera bygget med de avgifter som betalas av biltrafiken på Öresundsbron.

Dela