Miljöorganisationens oväntade utspel – tar strid för sänkt flygskatt

2030-sekretariatet och deras grundare Mattias Goldmann har valt att ställa sig på SD:s och regeringens sida i frågan om sänkt klimatskatt på flyg

Organisationen 2030-sekretariatet – med miljöprofilen Mattias Goldmann som frontfigur – tar nu ställning för SD:s och regeringens förslag om sänkt klimatskatt på flyg. Samtidigt har man många medlemmar som har mycket att tjäna på en sänkt flygskatt.

Redaktionen

create 2024-07-08 update 2024-07-09

2030-sekretariatet är enligt egen utsago organisationen som ska driva på för att klimatmålen till 2030 ska nås. Detta gör man via opinionsbildning och lobbyism.

Men nu tar organisationen en minst sagt märklig ståndpunkt. Man ställer sig bakom SD:s och regeringens krav på att halvera (!) klimatskatten på flyg. I det remissvar man skickat till regeringen berömmer man idén att skatten ska halveras. Svaret skrivs under av 2030-sekretariatets grundare Mattias Goldmann.

Den oväntade ståndpunkten kan förklaras av att 2030-sekretariatets ekonomi är beroende av stöd från flygindustrin. Medlemmar i organisationen är nämligen:

– Swedavia, som gång på gång kampanjat emot flygskatten, för egen vinnings skull.

– Flygresor.se, vars själva affärsidé är att så många som möjligt ska flyga.

– Flightmate, som har exakt samma affärsidé.

– Västflyg, som nyligen fälldes av Reklamombudsmannen för att ha påstått att deras flyg är hållbara.

– Samt en rad logistikbolag och bolag som säljer bränsle till flygaktörer – medlemmar som alla tjänar på mycket flygande.

Flygskatten har visat sig fungera väldigt bra för att dämpa det svenska flygandet – en nödvändighet eftersom varken biodrivmedel eller elektrifiering under överskådlig framtid kommer kunna minska klimatpåverkan från flyget.

Men detta vill inte 2030-sekretariatet och Mattias Goldmann kännas vid. Undrar om det beror på missuppfattningar i sakfrågan eller om det kan ha att göra med vilka medlemmar man har.

 

Foto: Ainali (beskuren) och Ivan Shimko 

Dela