Desperata varningen: Kan bli svältkatastrof om vi inte agerar

Foto: Colin Crowley/Save the Children

1,5 miljoner barn hotas av undernäring på Afrikas Horn till följd av extrem torka. Organisationer uppmanar världen att kraftigt öka hjälpinsatserna inför det som kan bli det värsta året på decennier.

Sven Elander

create 2023-02-24 update 2023-02-24

De som drabbas värst av klimatförändringarna är i många fall de som gjort allra minst för att orsaka dem. Detta sker just nu på Afrikas horn, där torkan ser ut att bli ännu värre i år än 2011 då 260 000 människor dog.

Den regionala klimatorganisationen IGAD varnar för att Kenya, Somalia, Uganda och delar av Etiopien kan få uppleva den sjätte misslyckade regnsäsongen i rad i år. Människorna i området är helt beroende av det regn som faller mellan mars och maj. När regnet uteblir slår detta omedelbart mot lokalbefolkningen.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres varnade i onsdags för att 8,3 miljoner människor – motsvarande mer än hälften av Somalias befolkning – kommer behöva humanitärt bistånd i år.

Barnen har lägst motståndskraft och drabbas ofta värst vid långvarig torka. Unicef rapporterar att 1,5 miljoner barn hotas av livshotande undernäring på Afrikas Horn.

Men som vi tidigare rapporterat skär Sverige ner på flera av de FN-organ som jobbar med att förebygga och hantera hungerkatastrofer:

Livsmedelsorganet WFP får se stödet från Sverige minska med 47 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022. FN:s fond för katastrofbistånd (CERF) får nedskärningar på 36 miljoner. FN:s flyktingorgan (UNHCR) får nedskärningar på 46 miljoner, och FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA) får nedskärningar på 10 miljoner.

Dela