EU vill göra det svårare att komma undan med greenwashing

Hur mycket är en ökning av biologisk mångfald värd jämfört med minskade utsläpp av koldioxid? Hur mycket luftföroreningar kan vi tolerera för att minska övergödningen? Är ett träd man låter bli att hugga ner en utsläppsminskning? Frågorna om vad som egentligen är hållbart är många – nu vill EU göra det enklare att förstå.

Lovisa Berglund

create 2023-01-31 update 2023-01-31

Hållbarhet kommer alltid vara svårt att mäta exakt, eftersom det innefattar så många olika faktorer. Särskilt om man utöver klimat- och miljö även väger in sociala aspekter som till exempel arbetsvillkor och säkerhet. Med ett nytt EU-direktiv är förhoppningen att det ska bli enklare för konsumenter att jämföra hållbarhetsinformation och svårare för företag att ägna sig åt greenwashing.

Direktivet som går under namnet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) föreslås träda i kraft för stora företag under 2024 och inkludera fler och fler företag fram tills 2026. Direktivet innebär att EU inför obligatoriska standarder för hållbarhetsrapportering, något som tidigare inte funnits. Detta för att företag inte ska kunna plocka russinen ur kakan för att framstå i bättre dager och på så sätt slippa ta sitt samhällsansvar.

Nyheter i direktivet är bland annat att företag behöver göra en så kallad ”dubbel vesäntlighetsanalys”. Det innebär alltså att företag både behöver redovisa hur hållbarhetsfrågor påverkar deras verksamhet (utifrån och in-perspektiv) och hur deras verksamhet påverkar olika aspekter av hållbarhet (inifrån och ut-perspektiv). Enkelt förklarat: hur kommer klimatförändringarna att påverka oss och hur påverkar vi klimatförändringarna? Det blir även krav på revision, det vill säga att det måste ske någon form av granskning av företagens hållbarhetsrapport.

Ambitionen är god men frågan är komplex, så hur utfallet blir återstår att se. Just nu pågår en utredning om hur direktivet ska implementeras i svensk lag som presenterar sitt slutbetänkande den 1 juni 2023.

Dela