Finanspolitiska rådet: Regeringen saknar begriplig klimatstrategi

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L). Bild: Pressbilder Regeringen

Finanspolitiska rådet underkänner regeringens klimatpolitik. I en ny rapport påpekar expertrådet att regeringens strategi inte håller och att regeringens löften inte kommer kunna infrias.

Jorunn Fagerström

create 2024-05-06 update 2024-05-06

I mars släppte Klimatpolitiska rådet den rapport där man menade att Sverige ser ut att missa sina klimatmål. Nu kommer sågningen från nästa expertråd. Finanspolitiska rådet riktar i rapporten Svensk finanspolitik 2024  hård kritik mot regeringens klimatpolitik. Man underkänner både den redan genomförda politiken och planen för framtiden. ”Regeringen saknar en sammanhållen och begriplig klimatstrategi” lyder sammanfattningen.

”Vi menar att regeringens klimathandlingsplan inte ger tydlig och konkret information om hur klimatmålen ska nås; den vilar på förhoppningar att framtida åtgärder ska leda till att målen uppnås” skriver expertrådet i rapporten.

Enligt expertrådet lär Sverige på grund av detta möta en dyrare omställning än nödvändigt. När genomtänkta investeringsbeslut inte kan fattas drabbas både företag och privatpersoner.

Vem kommer att drabbas hårdast? Enligt rapporten blir det sannolikt de som redan kämpar för att få vardagen att gå ihop. Hushåll med små marginaler och boende i glesbygd riskerar att komma i kläm. Sverige tar enligt rapporten för lite ansvar för dessa grupper: ”I andra länder finns flera exempel på riktade stöd till hushåll som drabbas relativt mycket av omställningen”.

Utsläppsökningar har av regeringen försvarats med att utsläppen ska öka nu för att sedan minska. Även detta blir dock dyrt. ”Det är viktigt att påminna om att ju längre vi väntar desto hårdare styrmedel krävs eftersom EU:s beting avser de ackumulerade utsläppen” står att läsa i rapporten. ”Utsläppsminskningarna har helt enkelt skjutits på framtiden”.

Dessutom menar expertrådet att regeringen inte har varit ärliga i sin kommunikation: ”Regeringen lovar att hushåll och verksamheter inte ska påverkas negativt ekonomiskt av klimatomställningen och att alla fullt ut ska kompenseras för högre drivmedelspriser. Det är varken rimligt eller genomförbart.”

Att regeringens klimatpolitik kritiseras så hårt av flera expertråd är anmärkningsvärt. Klimatpolitiska rådet påpekade att Sverige inte har tid med regeringens undermåliga klimatpolitik. Finanspolitiska rådet tillägger nu att vi inte heller har råd.

Dela