Forskaren vill tidigarelägga svenska klimatmål

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L). Bild: SVT:s 30 minuter

En av Sveriges mest välmeriterade miljöforskare vill nu överge Sveriges klimatmål 2045. Han kräver nu istället en skärpning av målet.

Lorentz Tovatt

create 2023-05-09 update 2024-03-26

I söndagens partiledardebatt öppnade statsminister Ulf Kristersson upp för att svenska klimatmål kan behöva ses över i ljuset av ny EU-politik, vilket har tolkats som om regeringen överväger att sänka ambitionerna. Men nu kommer mothugg från forskarvärlden, vilket rapporteras av Aktuell Hållbarhet. Det är Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet, som nu istället kräver en skärpning av de svenska klimatmålen.

– 2045-målet bör avskaffas och Sverige bör i stället anta ett mål om nettonollutsläpp senast år 2040. Det vore i linje med vad FN-chefen António Guterres uppmanade de rika länderna att göra när IPCC:s senaste rapport presenterades, säger han till Aktuell Hållbarhet.

Regeringen har sedan den tillträdde minskat fokuset på målet till 2030 och istället pratat mer om vikten av 2045-målet, något som många tolkat som ett sätt att undfly ansvar för ett mål som de redan vet inte kommer nås med den egna politiken.

Mikael Karlsson passar dessutom på att flika in en känga till regeringens klimatpolitik. Det oklara beskedet i partiledardebatten har nämligen inte följts upp från regeringens sida.

– Att varken statsministern eller klimatministern kan förklara vad en eventuell översyn av klimatmålen skulle innebära är ganska talande för regeringens klimatpolitik. Den sammanfattas bäst med ett frågetecken gällande utsläppsminskningar och ett utropstecken gällande utsläppsökningar, säger han.

Dela