Klimatpolitiska rådets sågning: ökade utsläpp med miljontals ton

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

En politik som inte bara missar målen, den ökar dessutom utsläppen markant. Här är alla viktiga slutsatser i Klimatpolitiska rådets brutala rapport om regeringens klimatpolitik. 

Lorentz Tovatt

create 2023-03-29 update 2023-03-29

Rapporten konstaterar att sveriges utsläpp kontinuerligt minskat sedan början av 2000-talet, med undantag för de åren då ekonomin återhämtar sig efter ekonomiska krisen 2008 och coronapandemin 2020. Jämfört med 1990 har utsläppen minskat med 33 procent. Den långsiktiga trenden är nu hotad av regeringens politik, menar Klimatpolitiska rådet. 

– Det är första gången på två decennier som själva politiken leder till ökade utsläpp, säger rådets ordförande Cecilia Hermansson på presentationen av rapporten. 

Och rådet skräder inte orden när de beskriver effekterna av politiken. Det rör sig inte längre om att bara missa 2030-målen, rådet menar att regeringens politik innebär en ökning av utsläppen de närmsta åren. Det räcker heller inte med att regeringen ser ut att missa klimatmålet 2030, politiken innebär sannolikt att vi även missar det mål EU gett oss till 2030, något som kan leda till dryga kostnader för skattebetalarna. Under rubriken “Sveriges klimatpolitik har tappat styrfarten” sammanfattar Klimatpolitiska rådet sin syn på saken: 

Klimatpolitiska rådet har under flera års tid framfört att klimatomställningen behöver accelerera och utsläppen minska snabbare än hittills. Det vore anmärkningsvärt och allvarligt om minskningen nu inte bara skulle gå för sakta, utan vändas i motsatt riktning. Det skulle bli första gången under åtminstone två decennier som Sveriges samlade nationella politik leder till ökade utsläpp av växthusgaser.

Klimatpolitiska rådet listar sex åtgärder som de ser som extra skadliga för klimatmålen.

fact_check Fakta

Politiken som ökar utsläppen

  • Sänkt reduktionsplikt                         
  • Sänkta drivmedelsskatter 
  • Slopad klimatbonus för miljöbilar       
  • Återgång till gammalt reseavdrag
  • Minskat järnvägsunderhåll                 
  • Slopade höghastighetsbanor

 

Klimatpolitiska rådet konstaterar flera gånger i rapporten att det inte bara är de själva som gör bedömningen om att regeringens politik ökar utsläppen – även regeringen själva gör samma bedömning. Exakt hur mycket utsläppen kommer öka är svårt att precisera, inte minst eftersom regeringen själva inte kommunicerat alla delarna av sin politik. Men rådet gör bedömningen att vi redan nästa år riskerar att se en ökning med flera miljoner ton (Sverige släpper idag ut 48 miljoner ton). Den största delen av ökningen kommer ske inom transportsektorn. 

I rapporten kritiseras även regeringens snäva fokus på ny elproduktion. En av de åtgärder som regeringen gång på gång lyfter är bygget av nya kärnkraftsreaktorer. Men Klimatpolitiska rådet efterfrågar istället ett bredare fokus, på alla sektorer:

Den svenska regeringens nya politik hittills signalerar tvärtom ett avsmalnande perspektiv mot energisektorn och specifikt på ny elproduktion. Detta fokus är för smalt för att politiken ska kunna leda till att klimatmålen uppnås på ett hållbart sätt.

Dela