Forskarnas larm: allt du behöver veta om nya IPCC-rapporten

Forskarnas larm ringer nu tydligare än någonsin. Extremväder är nu ett faktum i alla världens delar. Världen behöver börja minska utsläppen så snart som möjligt och halvera dem på bara sju år om vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet. Här är en sammanfattning av de beska piller som finns i FN:s senaste klimatrapport.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-20 update 2023-03-20

Det var bistra och allvarliga miner när FN:s klimatforskarpanel IPCC idag presenterade sin stora klimatrapport på en pressträff. Rapporten innehåller en sammanfattning av de senaste stora forskningsrapporterna som IPCC släppt de senaste åren.

Utan stora politiska förändringar är världen på väg mot temperaturökningar på omkring tre grader mot slutet av århundradet. Det politiskt satta 1,5-gradersmålet blir svårare och svårare att nå och även om politiken skärps är det sannolikt att planeten kommer passera 1,5 graders uppvärmning någon gång under 2030-talet. För att världen på sikt ska ha chans att nå 1,5-gradersmålet behöver de globala utsläppen dyka så snart som möjligt och hamna på netto noll i början av 2050. Vi behöver nära en halvering av utsläppen till 2030 för att vara på rätt väg.

Nuvarande politik leder oss till en uppvärmning på ca 3,2 grader, en nivå som skulle leda till katastrofala klimatförändringar och skapa konsekvenser för alla världens människor, djur och ekosystem. Men, vilket är extra tydligt i rapporten, redan nu sker storskaliga klimatförändringar på planeten. Effekterna är allvarliga och kan observeras över hela planeten. Här är några av de negativa konsekvenser som redan nu sker:

  • – Tillgången till vatten
  • – Möjligheten att odla marken
  • – Spridning av infektionssjukdomar
  • – Extrem hetta och skogsbränder
  • – Fler tvingas fly
  • – Stormar
  • – Översvämningar
Extrema väderhändelser kan redan idag länkas till de pågående klimatförändringarna, enligt IPCC

Trots den dystra läsningen pekar IPCC på att det trots allt finns lösningar att ta till. Huvuddelen av dessa består av förnybar energi, IPCC konstaterar det är den fossilfria teknik som sjunkit snabbast i pris det senaste årtiondet.

IPCC-rapporten pekar även på vilka positiva uppsidor det finns med att snabbt ställa om. Först och främst naturligtvis genom att det skyddar människor, djur och ekosystem från de förluster och förödelse som skulle växa i takt med klimatförändringarna. Men även genom att det skulle leda till bättre luft, en mer aktiv livsstil, en mer hälsosam kost och därmed leda till en generellt högre hälsa.

– Klimatets tidsinställda bomb tickar. Men dagens IPCC–rapport är en bruksanvisning för att desarmera den tidsinställda klimatbomben, sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres på dagens presskonferens.

fact_check Fakta

IPCC

IPCC – eller Intergovernmental Panel on Climate Change – är FN:s mellanstatliga organ som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. Detta görs bland annat i form av rapporter med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter världen över.

Källa: SMHI

Dela