Forskning: Majoritet bryr sig – men tror de är i minoritet

Foto: Mika Baumeister, unsplash

De flesta människor är redo att göra uppoffringar för att bekämpa den globala uppvärmningen. Men de tror samtidigt, helt felaktigt, att de är i minoritet. Det visar ny forskning.

Sven Elander

create 2024-02-28 update 2024-02-28

En bred majoritet av befolkningen i 125 länder är redo att göra uppoffringar för att bekämpa den globala uppvärmningen. Men de tror samtidigt, helt felaktigt, att de är i minoritet.

Det visar en ny undersökning från den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change, som bygger på intervjuer och undersökningar med närmare 130 000 människor i 125 länder, som plockats upp i en debattartikel av Oxfam.

Två tredjedelar av de tillfrågade uppger att de kan tänka sig att betala en procent av sin inkomst för att bekämpa den globala uppvärmningen. För Sverige är siffran hela 72 procent. 86 procent av de som svarat tycker att deras regeringar borde göra mer för att hantera klimatkrisen.

Men så kommer det märkliga: Bara 43 procent av de svarande tror att andra har svarat att de är beredda att betala en procent av sin inkomst för att bekämpa klimatförändringarna.

Det tycks alltså ske en systematisk överskattning av klimatskeptikerna, och underskattning av kraften hos den grupp som vill göra något åt problemet.

Resultatet går i samma riktning som en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen. Den visar att tre av fyra svenskar tycker att det är viktigt att regeringen för en politik som leder till att Sverige når klimatmålen. Och stödet är brett, också hos Tidöväljarna anser en klar majoritet att målen bör nås.

Hur kommer det sig då att människor som bryr sig om klimatet systematiskt underskattar stödet för den egna uppfattningen?

Kanske är det så att den politiska debatten, där flertalet partier har bestämt sig för att delta i klimatpolitikens race to the bottom, bidrar till en känsla av hopplöshet?

 

Foto: Mika Baumeister, unsplash

Dela