Frankrike förbereder sig för 4 graders uppvärmning

I takt med att Parisavtalets mål blir alltmer ouppnåeliga planerar nu Frankrike att anpassa sig för det nya läget. Kommer Sverige följa efter?

Joakim Söder

create 2023-05-23 update 2023-05-23

Frankrike förbereder sig för en framtid där extremt väder kan vara vardag. 2022 var den varmaste sommaren någonsin och årets långvariga torka oroar jordbruksnationen. 

“Vi kan inte längre fly undan den globala uppvärmningen” varnade miljöminister Christophe Béchu i söndags, enligt Euronews. Landet förbereder sig nu konkret för dess oundvikliga effekter och ska i slutet av året presentera en färdplan för klimatanpassning. 

Enligt en UNEP-rapport som presenterades i oktober förra året rör sig världen mot en global uppvärmning på mellan  2,4°C och 2,6°C år 2100 om länder uppfyller sina klimatlöften 2030. Om policyer som redan finns inte stärks kan den nå 2,8°C.

”Om inte länder runt om i världen intensifierar sina ansträngningar för att minska utsläppen ytterligare är vi på väg mot en global uppvärmning på mellan +2,8 och +3,2 grader i genomsnitt, vilket betyder +4 grader för Frankrike eftersom Europa värms upp snabbt”, sa Béchu.

Regeringen tittar nu på ett ”mer pessimistiskt scenario” där uppvärmningen når 4C. Bechu tillade att ”i sanning borde vi kalla det realistiskt”. Det kan betyda år då värmeböljor varar i upp till två månader och vissa södra delar av landet har upp till 90 nätter med tropiska temperaturer om året.

Denna grad av uppvärmning skulle också leda till mer extrem nederbörd i norra delarna av Frankrike och längre torka i södra och västra delen av landet. Vattenbristen kan också öka, vilket orsakar press på jordbruket, och ”nästan alla franska glaciärer kommer att ha försvunnit”.

Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, med sikte på 1,5 blir alltmer ouppnåeligt. Förra veckan varnade WMO för att 1,5 grader kan passeras redan inom 5 år. Ska världen lyckas vända tillbaka kurvan till under 1,5 grader till år 2100 krävs enorma insatser redan nu för att minska utsläppen. 

Men att minska utsläppen verkar inte vara den svenska regeringens recept för att klara klimatomställningen, så frågan är om vi istället ska börja planera för 4 graders uppvärmning redan nu.

Dela