Går emot expertrådet – fortsätter upprepa felaktigt påstående

Bild: Sveriges Riksdag

Klimatministern fortsätter upprepa det felaktiga påståendet om att regeringens klimatplan skapar förutsättningar för nettonollutsläpp 2045. Detta trots att påståendet är ”missvisande och brister i saklighet” enligt Klimatpolitiska rådet.

Sven Elander

create 2024-03-21 update 2024-03-21

Budskapet från Klimatpolitiska Rådet kunde inte ha varit tydligare. Regeringens klimathandlingsplan är inte en plan för att nå varken Sveriges klimatmål eller EU-åtagandena, och ansvaret för att nå målen skjuts över till nästa mandatperiod.

Och regeringens påstående om att det finns en plan för nettonollutsläpp underkänns: ”Vi har granskat regeringens handlingsplan och konstaterar att påståendet att den skapar förutsättningar för att nå hela vägen till nettonollutsläpp 2045 är missvisande och brister i saklighet”.

Men när ministern ombeds kommentera kritiken upprepar hon det felaktiga påståendet en gång till:

– Jag kan påpeka att Regeringskansliet, regeringen och våra opolitiska tjänstemän som gör beräkningarna utifrån myndigheternas bedömningar och den förda politiken, bedömer att vår klimathandlingsplan ger förutsättningar för att nå nettonoll, sa klimatminister Romina Pourmokhtari till medier efter att rapporten överlämnats.

Frågan är nu hur medier kommer att hantera situationen framåt. Regeringens eget expertråd har nu underkänt regeringens viktigaste talepunkt i klimatdebatten som ”missvisande”. Kommer medier att rapportera påståendet vidare okommenterat, eller kommer man att lägga till en kommentar om att uppgiften visat sig felaktig varje gång talepunkten framförs? För det är uppenbart att regeringen kommer fortsätta använda den.

Från Klimatpolitiska rådets rapport 2024.
Dela