Glädjebeskedet: tigrarna blir fler i Indien

Med stolthet kan indiska politiker konstatera att deras arbete för att bevara tigern är på god väg att lyckas. Antalet tigrar i landet har mer än fördubblats sedan 2006.

Lorentz Tovatt

create 2023-04-10 update 2023-04-10

Till skillnad från Sveriges regering – som genomför rekordstora jakter på både varg och lodjur – har indiska politiker en uttalad ambition om att bevara och värna sina stora rovdjur. I 50 år har landet nu arbetat för att förbättra situationen för tigern, om detta rapporterar Natursidan.

Och arbetet har fått gott resultat. 2006 levde det drygt 1400 tigrar i Indien, en siffra som stigit till hela 3167 förra året. Arbetet har bestått i att stadigt öka mängden skyddad natur i Indien, vilket skett genom bland annat särskilda tigerreservat, kommunala naturreservat och nationalparker. Detta har inte bara underlättat för tigern – även populationerna av det asiatiska lejonet och leoparden har ökat mycket de senaste åren.

– Indien tror inte på konflikten mellan ekologi och ekonomi. Båda är lika viktiga för att kunna samexistera. I Indien är skydd av naturen en del av vår kultur, säger premiärminister Narendra Modi.

Dela