Granskar: Greenwashande Pågen vill egentligen ha fossilgas

En hållbarhetsredovisning som säger förnybart men en VD som lobbar för kärnkraft och rysk fossilgas. Hur går Pågens hållbarhetsarbete egentligen ihop? Har man verkligen rent mjöl i påsen?

Lorentz Tovatt

create 2023-09-06 update 2023-09-06

Han är en av de näringslivsprofiler som håller högst tonläge i energi- och klimatdebatten – Anders Carlsson Jerndal. Sedan 2016 har han varit VD på den stora svenska brödtillverkaren Pågen. Men hur går hans offentliga uttalanden ihop med det som Pågen påstår sig jobba med inom hållbarhet? Dåligt, visar Klimatgranskarens granskning.

Biogas – eller rysk fossilgas?

I Pågens hållbarhetsredovisningar uppges att energiförsörjningen är 98 procent förnybar och att det bland annat uppnås med hjälp av biogas. Men i samband med den europeiska gaskrisen som skedde som följd av Rysslands energikrigföring uppstod en ny situation för Pågen. I hållbarhetsredovisningarna fortsatte man ange att det var biogas som användes i produktionen, men återigen valde VD Jerndal en helt annan retorik i media.

I en intervju med Sydsvenskan uttryckte han stor oro över vad som skulle hända om den ryska gasen ströps ytterligare. På frågan om hur stor andel av Pågens energiförsörjning som faktiskt kommer från fossilgas valde Jerndal att inte svara, trots att de ju tydligt kommunicerar ett helt annat svar i hållbarhetsrapporterna.

Vill ha förnybart – lobbar för fossilt

Redan för flera år sedan började Jerndals aktiva lobbyarbete i medierna. I Pågens olika hållbarhetsrapporter slår man sig som sagt för bröstet med att produktionen använder 98 procent förnybar energi i form av förnybar el och biogas till bagerierna. Men när VD:n uttalar sig låter det helt annorlunda. När den dåvarande regeringen införde en skatt på fossila bränslen så som kol, olja och fossilgas 2019 gick Jerndal i taket. Han jämförde Sverige vid ett ”u-land” och påstod att politiska beslut lett till elbrist, trots att Sverige vid tidpunkten hade rekordbillig el och ett massivt elöverskott. Och även om bolaget själva satt upp mål om förnybar energikonsumtion så var det just skatten på den fossila energin som Jerndal vände sig emot.

Något år senare är Jerndal ute i debatten igen. Denna gång riktar han udden rakt mot det förnybara och beklagar sig över stängd kärnkraft. I intervjuer med de högervridna tidningarna fplus och Bulletin liknar han återigen Sveriges elsystem vid ett u-lands. Han beklagar sig över höga elpriser och lyfter det kärnkraftsberoende Frankrike som ett gott exempel. Men de franska elpriserna var högre än de svenska – faktum är att Sverige hade de billigaste elpriserna i hela EU för industrin det året (se bild nedan).

Elpriser år 2020. Källa: Regeringskansliet

VD:n duckar att svara

Givet vad Pågens VD uttrycker när han efterfrågar fossilgas och kärnkraft framstår det som att Pågen talar med kluven tunga. Till sina kunder vill de gärna kommunicera som om de är ett grönt varumärke som prioriterar förnybar energi, men när de ska tala till politikerna vill de istället ha det fossila.

Klimatgranskaren har därför hört av sig till Pågens hållbarhetschef och bett om att få svar från VD Jerndal. Den 27:e april i år skickade vi fem konkreta frågor om varför Jerndal uttrycker sig som han gör samtidigt som Pågen påstår sig sträva efter att bara använda förnybar energi. Vi undrade förstås också över hur stor andel av energiförsörjningen som faktiskt är förnybar, eftersom Jerndal inte vill svara på det i medierna.

Trots flera påminnelser har vi ännu inte fått svar. Det är svårt att tolka tystnaden på annat sätt än att Pågen ägnat sig åt avancerad geenwashing och fossil lobbyism. Och att man kanske inte har ”rent mjöl i påsen”, så att säga.

Dela