Håller inte med ny FN-rapport: “Problemet är inte att folk köper saker”

Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet och Katie Rodriguez

Ny rapport visar att konsumtionen måste minska för att vi ska nå klimat- och miljömålen. Klimatministern anser att konsumtionen kan fortgå – om produktionen ställs om.

Yrsa Lindberg

create 2024-02-22 update 2024-02-22

En ny rapport om vår konsumtion är på väg från FN. Ekot har fått ta del av slutsatserna i rapporten som ännu inte publicerats i sin helhet. Enligt rapporten måste den rika delen av världen konsumera mindre för att det ska gå att nå de globala klimat- och miljömålen.

Rapporten som är skriven av FN:s resurspanel lyfter att utvinningen av naturresurser har ökat med nästan 400 % sedan 1970 och väntas öka med ytterligare 60 procent till 2060. De konstaterar att grön innovation och ny teknik inte är tillräcklig, utan att konsumtionen också måste minska.

Till Sveriges Radio säger klimatminister Romina Pourmokhtari att vi konsumerar på ett ohållbart sätt som driver på för en utvinning av material och råvaror ur vår jord som är fullkomligt skadlig.

Det låter som musik i våra öron. Men dessvärre är lösningen en annan än den FN föreslår. Hon utvecklar:

– Problemet är inte att folk köper saker utan problemet är att folk köper saker som är producerade på ett ohållbart sätt. Jag är optimist och jag ser alla de lösningar som företagen plockar fram. Men jag ser också piskan som måste komma från politiken nationellt och inte minst från EU.

Med hjälp av piskor ska företagen producera på ett sätt som gör att vi inte behöver göra större avkall på vår konsumtion. Alltså precis det som FN:s resurspanel anser är otillräckligt.

SR intervjuar även miljöprofilen och f.d. politikern Anders Wijkman som varit med och tagit fram rapporten. Wijkman är tydlig med att politikerna måste visa handlingskraft:

– Incitamenten idag är inte sådana att de premierar klok konsumtion. Utan de premierar faktiskt att vi ska köpa mer hela tiden. Och det går inte. Så vi måste in med skatter och avgifter som styr konsumtionen åt ett annat håll.

Tyvärr började regeringen mandatperioden med att höja momsen på reparationer vilket gör det dyrare att laga kläder och prylar. Utredningen om ett nationellt mål för konsumtionsbaserade utsläpp ligger kvar på hyllan. Och i EU motsatte sig regeringen förbudet om att förstöra osålda kläder.

Vi väntar fortfarande på den politiker som vågar säga sanningen om rika länders konsumtion – att den kraftigt måste minska.

Dela