Halverad koldioxidbudget – på bara tre år

Världen har lyckats elda upp halva sin återstående koldioxidbudget – på bara de senaste tre åren, vilket är dåliga nyheter för den som hoppas på att vi fortfarande ska uppnå 1,5-gradersmålet.

Lorentz Tovatt

create 2023-06-19 update 2023-06-19

I början av 2020 beräknade FN:s klimatforskare att världen på totalen kan släppa ut ca 500 miljarder ton koldioxid till, och fortfarande ha en chans att klara det uppsatta målet om att världens medeltemperatur inte ska överskrida 1,5 graders uppvärmning. Det är detta som kallas för koldioxidbudget.

Två faktorer gör nu att hälften av denna budget redan är bränd, enligt nya forskningsrön som bland annat Washington Post rapporterar om. Det första är att världen de senaste tre åren fortsatt släppa ut koldioxid i rekordhög takt. Trots en dipp i utsläpp under coronapandemin har utsläppen återhämtats och istället ökat det senaste året.

Det andra skälet är mer komplicerat och har upptäckts nu när forskarna skaffat sig bättre mätmetoder. Det handlar om mängden partiklar i atmosfären. Under pandemin minskade utsläppen av svavel- och kväveoxider och andra luftföroreningar, vilket är väldigt bra för luftkvaliteten och därmed vår hälsa. Himlen blir blåare och luften renare. Men det betyder också att solens värmeenergi lättare tar sig igenom, vilket ökar uppvärmningen. Partiklarnas avkylande effekt på planeten minskar alltså när de försvinner, vilket gör att vår koldioxidbudget nu är mindre än tidigare.

Dessa nya data gör att forskarna nu menar att 1,5-gradersmålet är snudd på omöjligt att nå, framförallt givet att världens regeringar fortfarande driver en politik som leder till fortsatt rekordhöga utsläpp.

Dela