Här ljuger statsministern – i riksdagens talarstol

Det var i ett replikskifte i dagens frågestund i riksdagen som statsministers ljög om elbrist. Om det var medvetet eller beror på okunskap är oklart.

Lorentz Tovatt

create 2023-04-13 update 2023-04-13

Energi- och klimatfrågorna var på tapeten på dagens utfrågning av statsministern i riksdagens kammare. En av de som ställde frågor var kristdemokraten Camilla Brodin, hon undrade om regeringens beslut om att stoppa miljöprövningen av vattenkraften.

I sitt svar kommer statsministern med en lögn om elbrist. ”Därför fattade regeringen beslut om att rädda den (vattenkraften) undan ytterligare nedläggning, i ett läge där vi har akut brist på just ren el.” Problemet? Oavsett hur man räknar har Sverige inte ”akut brist på ren el”.

Vid den exakta tidpunkten för statsministerns påstående hade Sverige ett överskott på 4358 MW. Det motsvarar effekten från ungefär fyra stora kärnreaktorer. Men det blir inte lättare att motivera statsministerns påstående även om man ser till dagsbasis, veckobasis, månadsbasis, eller årsbasis. Sverige har ett år bakom sig där vi hade det största elöverskottet i hela Europa, både i absoluta termer och om man räknar per capita. Inte en enda vecka eller månad hade Sverige elunderskott under 2022. Vi har aldrig tidigare producerat så mycket (drygt 170 TWh) ren el under ett år.

För att illustrera det gigantiska överskottet av el twittrade ansvarig myndighet Svenska Kraftnät bara här om dagen ut följande två bilder:

Dela