Elöverskott 8570 av 8760 timmar

Inte en enda vecka hade Sverige elunderskott under 2022. Istället slog vi rekord i överskott. Klimatgranskaren har tagit del av Svenska Kraftnäts rådata.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-13 update 2023-01-13

Precis som flera medier rapporterat slog Sverige 2022 rekord i elproduktion och elöverskott. Vi har aldrig tidigare producerat så mycket (drygt 170 TWh) och vi drog dessutom ned på elkonsumtionen jämfört med 2021. Detta ger oss ett större överskott än någonsin. Skälet till detta kraftiga överskott är främst att vindkraften och solkraften ökar kraftigt i Sverige.

Överskottet är inte bara på årsbasis. Faktum är att Sverige hade överskott varenda vecka under året.

Sveriges elhandel per vecka. Statistik från Svenska Kraftnät, sammanställd av Energiföretagen

Men, det är inte heller bara på veckobasis som Sverige presterar bra gällande elproduktion och konsumtion. Av årets 8760 timmar hade Sverige överskott varenda timme förutom 190 stycken, enligt siffror från Svenska Kraftnät som Klimatgranskaren tagit del av. De absolut flesta av dessa timmar kom i slutet av året då flera kärnkraftsreaktorer stod stilla och därmed satte Sverige i en sämre position.

Det är lätt att bli konfunderad över elmarknaden. Hur kan det komma sig att Sverige producerar så mycket och ändå har så höga elpriset? Skälet är att Sverige sitter ihop med den europeiska elmarknaden, där det snarare råder brist än överskott, inte minst på grund av Rysslands energikrigföring. Priserna smittar därmed av sig. Den positiva sidan av det hela är dock att elexporten från Sverige bidrar till kraftigt sänkta utsläpp i unionen. Svensk export under fjolåret kan ha minskat utsläppen med motsvarande minst 8 miljoner ton, och kanske upp till 15 miljoner ton, enligt Naturvårdsverket, rapporterar SVT.

Dela