Historiskt steg för cyklingen i EU

Europaparlamentet har röstat igenom en resolution för ökad cykling i EU – bland annat med målet att fördubbla antalet cyklade kilometer till 2030. Även om detta fortfarande är långt ifrån ett bindande beslut så är det ett steg framåt för en ofta bortprioriterad transportform!

Lovisa Berglund

create 2023-02-17 update 2023-02-17

Den genomröstade resolutionen innehåller 17 åtgärder, varav en är att ge EU-komissionen i uppdrag att ta fram en strategi för att födubbla antalet cyklade kilometer i EU till 2030. Utöver det handlar det också om förslag för bättre cykelinfrastruktur och hur ökad cykling ska kunna skapa en miljoner jobbtillfällen inom allt från hälsa till produktion av olika komponenter.

Organisationer som Cycling Industries Europe och European Cyclists’ Federation hyllar resolutionen och kallar den historisk. Att den nu är klubbad innebär ett erkännande av cykeln som ett fullfjädrat transportmedel och dess betydelse för att nå både klimatmålen och minska trängseln i städerna.

Det ska dock påpekas att en resolution som röstats igenom i europaparlamentet inte är ett bindande dokument. Förhoppningen är att den kommer underlätta för framtida lagstiftning på området och göra det lättare att utkräva ansvar från EU-kommissionen om cykeln fortsätter behandlas styvmoderligt.

Dela