Hon vill höja p-avgiften för stadsjeepar kraftig

Anne Hidalgo. Foto: Jacques Paquier

Paris Borgmästare Anne Hidalgo har utlyst en folkomröstning om att höja p-avgiften för stora, bensinslukande stadsjeepar.

Sven Elander

create 2023-11-19 update 2023-11-19

Stadsjeepar har blivit en allt vanligare syn runt om i europeiska storstäder. Enligt en undersökning fördubblade de bensinslukande jättebilarna sin andel av marknaden mellan 2010 och 2018, och de har bidragit till en enorm ökning av utsläppen.

Varför måste man egentligen köra runt med en jeep mitt i stan? Den frågan ställer sig många.

Nu kommer ett nytt initiativ från Paris Borgmästare Anne Hidalgo. Hon har utlyst en folkomröstning där stadens invånare ska få ta ställning till ett förslag om kraftigt höjda p-avgifter för just stadsjeepar. Enligt ett uttalande från borgmästarens kontor är dessa bilar ”olycksbenägna, tunga, skrymmande och förorenande”. Borgmästaren anser också att stadsjeeparna är ”orsaken till många problem i det offentliga rummet.”

Det är ännu inte klart hur mycket p-avgifterna kommer höjas om beslutet går igenom. Folkomröstningen äger rum den 4 februari i år.

Franska WWF stödjer förslaget och säger i ett uttalande att koldioxidavtrycket från att bygga och köra stadsjeepar är oacceptabelt.

Foto: Jacques Paquier, Wikimedia Commons.

Dela