Jo, det är sant – Tidöpartierna SKÄR NER på översvämningsskydd

Efter en sommar av våldsamma skyfall, stormar och översvämningar kommer nu Tidöpartiernas svar: En rejäl nedskärning av stödet till klimatanpassning och översvämningsskydd.

Sven Elander

create 2023-09-20 update 2023-09-20

För drygt en månad sedan lamslogs stora delar av Sverige av stormen Hans. Ovädret hade en tydlig koppling till klimatförändringarna och orsakade enorma skador i form av översvämningar, nedfallna träd, kollapsade avlopp och förstörd infrastruktur. Och den ekonomiska smällen riskerar att bli riktigt stor.

Regeringens svar? En rejäl nedskärning på stödet till klimatanpassning, som bland annat går till översvämningsskydd.
Jo, du läste rätt. De pengar som går till att hjälpa kommuner och myndigheter att förbereda svenska folket på extrema väderhändelser bantas med hela 50 miljoner nästa år.

Det är en politik som går helt på tvärs emot det som det nationella expertrådet för klimatanpassning rekommenderar i sin senaste rapport:

Kommunerna behöver kompenseras ekonomiskt för kostnader som uppstår genom ökad statlig styrning av klimatanpassnings-arbetet. Det befintliga bidraget för klimatanpassningsåtgärder som handhas av MSB behöver breddas och utökas kraftfullt och långsiktigt för att möjliggöra kontinuitet och planering. Ett klimatanpassningskliv, med fokus på mångfunktionella lösningar, bör införas för delfinansiering av innovativa investeringar med stor klimatanpassningsnytta.

Alla som har minsta koll på klimatfrågan vet att vi har betydligt värre extremväder att vänta de kommande åren. Forskarna är tydliga: oväder av den typen som vi nu ser slår mot Sverige kommer bli allt vanligare i takt med det varmare klimatet. Ovädret Hans hade varit mindre intensivt och innehållit långt mindre nederbörd om det inte vore för den globala uppvärmningen. Rekordtemperaturer i haven skapar mer vattenånga i atmosfären, och mera regn.

Kostnaden får tas av kommuner, och privatpersoner. Om du har oturen att bo på fel plats kan det bli riktigt dyrt, och farligt. Men du kan trösta dig med att priset vid pump sänks med 1,64 vid årsskiftet.

Dela