John Hassler om klimatutredningen: ”Har lagt ner tre veckors arbetstid”

Fotograf: Bengt Oberger

Vid ett panelsamtal uppger regeringens klimatutredare John Hassler att han ”inte är särskilt imponerad” av sin egen rapport, och att arbetet bara tog tre veckor att genomföra.

Sven Elander

create 2023-10-30 update 2023-10-31

Regeringens klimatutredare John Hassler har fått kritik från experter och miljöorganisationer efter den utredning som han överlämnade till regeringen för snart två veckor sedan, där han bland annat föreslår att klimatmålen ska göras om och att målet om minskade utsläpp i transportsektorn helt ska slopas.

Hasslers utredning genomfördes helt utan utan experthjälp från klimatforskare eller andra sakkunniga kopplade till uppdraget. Det fanns inget utredningssekretariat, inte heller några andra utredningsledamöter eller sakkunniga.

Nu kommenterar Hassler sin egen utredning, och uppger själv att han ”inte är särskilt imponerad” över det han lagt fram. Han uppger också att hela arbetet endast tog tre veckor att genomföra.

Det var på ett seminarium med organisationen Drivkraft Sverige (ca 1.09 in i sändningen)som Hassler ombads svara på ett antal kommentarer från en panel, och så här lät samtalet ordagrannt:

Moderatorn: Spontant, vad säger du?

Hassler: Låt mig börja med att säga så här att jag är själv inte särskilt imponerad av min rapport.

Moderatorn: Oj. 

Hassler: Nej men jag är inte jätteimponerad och det har att göra med det som flera tog upp. Jag har ju egentligen bara skrivit ner sånt som många andra har pekat på tidigare och drivit hårt. Det tog mig… jag har väl lagt ner tre veckors arbetstid. Jag har samlat liksom goda idéer från andra, så jag kan inte påstå att…

Moderatorn: Så du har haft semester i sommar alltså?

Hassler: Jajamän! *skratt* Jag började 1 augusti med det här. 

Sen fortsätter samtalet att handla om förslagen i utredningen.

Det är värt att notera att John Hasslers utredning ska ligga till grund för en total omläggning av svenskt klimatpolitik, inklusive målen. Utredningen ska nu tas till Miljömålsberedningen, vilket river upp den tidigare överenskommelsen mellan sju partier som mejslades fram under lång tid.

Dela